<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidstro och engagemang kring hållbarhet på ESG-dagen

Måns Liljenlov och Angelica Berg modererade ESG-dagen ‹ Tillbaka till artiklarna

ESG- och hållbarhetsfrågorna är i allra högsta grad levande och högprioriterade bland företag och organisationer, det visade diskussionerna och insikterna på PwC:s ESG-dag. Och vilken succé det blev! Närmare 1 800 intresserade människor följde eventet på plats i Filadelfiakyrkan i Stockholm eller via länk. Här kan du ta del av en sammanfattning av dagen och se sändningen i efterhand.

"PwC tar nu positionen att vara en aktör som vill bidra till att hitta helhetslösningar över hela ESG-området. Därför har vi instiftat vår ESG-dag. Jag ser fram emot att vi kan samverka och hitta innovativa lösningar så att vi tillsammans kan bidra till ett hållbart samhälle", berättade PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt som öppnade ESG-dagen och hälsade publiken välkommen.

Fem världar utifrån ett ESG-perspektiv

Under dagen fick publiken utforska fem världar utifrån ett ESG-perspektiv: Finansvärlden, Klimatvärlden, Energivärlden, Vår gemensamma värld samt den Undre världen. Bland paneldeltagarna fanns specialister från Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Folksam, Vattenfall, KTH Royal Institute of Technology, Danske Bank, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Heimstaden Sweden och många fler. PwC:s Måns Liljenlov och Angelica Berg var moderatorer. 

ESG-dagens gästföreläsare var Jan Blomgren, professor i kärnfysik och engagerad samhällsdebattör. Jan Blomgrens föreläsning om tekniska förutsättningar och vägen framåt för svensk energipolitik gav publiken ett annorlunda och personligt perspektiv kring varför vi idag befinner oss i en energikris. 

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Finansvärlden

Under passet Finansvärlden fick publiken ta del av Daniel Algotssons presentation av PwC:s rapport Asset and Wealth Management ESG Survey.

Finansvärlden gästades av Karin Stenmar, Folksam, Karin Reuterskiöld, Danske Bank och Katarina Skalare, Heimstaden, som beskrev hur ESG-transformationen ser ut i bank- och försäkringsvärlden, hur ESG integreras i all högre takt inom kapitalförvaltningen samt hur man arbetar med Sustainable Finance. PwC:s Isabelle Hammarström beskrev regelverken som formar det nya ESG-landskapet inom finansvärlden.

Energivärlden

Energivärlden tog upp de brännheta energifrågorna och gjorde djupdykningar i våra kraftslag med kärnkraft i fokus. Gäster var Sonja Monica Berlijn, professor KTH, Desirée Comstedt, Vattenfall, och Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv som tillsammans beskrev utmaningarna och möjligheterna med kärnkraft utifrån frågeställningar som Kan man bygga ett fossilfritt kraftsystem utan kärnkraft? Är kärnkraft miljövänligt med tanke på uranbrytning, reaktorbygge, utsläpp och slutförvar? Är kärnkraft dyrt och konkurrenskraftigt?  

Klimatvärlden

Klimatvärlden gästades av Lars Lundström, H2 Green Steel, Göran Nyström Ovako Group och Madeleine van der Veer, Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden. Tillsammans tog man upp Net Zero-arbetet och hur olika företag arbetar med att uppnå Net Zero samt hur man blir mer effektiv med sitt miljöarbete. Hur ska klimatfrågorna hanteras utifrån ett socialt, ekonomiskt och regulatoriskt perspektiv? En sak var man rörande överens om: omställningen går alldeles för långsamt. En annan central fråga som panelen diskuterade var utmaningarna med Scope 3-rapporteringen.  

ESG och vår gemensamma värld

ESG och vår gemensamma värld bjöd på initierade diskussioner kring social hållbarhet och ESG ur ett medarbetarperspektiv. PwC:s Sophie Nachemson-Ekwall beskrev utvecklingen inom social hållbarhet; och med fastighetsbranschen som exempel visade man hur social hållbarhet idag är en affärskritisk fråga. Se PwC:s rapport Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Ett angeläget område är ESG och medarbetarna. Hur ska man bäst attrahera och behålla sina medarbetare? Varför är well-being viktigt? Vilka incitament är de mest relevanta för svenska medarbetare? Panelgästerna bestod av Théo Jaekel, Ericsson, Atusa Rezai, Brunswick Real Estate och Christina Båge-Friborg, SSAB.

Undre världen

ESG-dagens sista pass var den Undre världen. Här fick vi inblick i hur ESG-arbetet hotas av kriminella element och den organiserade brottsligheten. Publiken fick höra om cyberbrott, de omfattande välfärdsbrott som drabbar kommunerna och hur brottsbekämpningen intensifierats på senare år.

Ett case från PostNord Sverige belyste hur företag angrips och panelisterna Jonas Myrdal och Jan Leopoldson, båda från Ekobrottsmyndigheten, Per Wadhed från Polisen samt Christina Kiernan från SKR bjöd på insikter i hur myndigheterna bekämpar den organiserade brottsligheten. Vidare fick vi en färsk uppdatering kring arbetet med den statliga utredningen Bolaget som brottsverktyg, där man ska föreslå åtgärder och lagändringar som syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter.  

Här kan du se hela ESG-dagen:

David Ringmar

David Ringmar

David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.
Kontakt: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Lämna en kommentar