<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Företagare – så blir du mer innovativ!

‹ Tillbaka till artiklarna

kvinnor-i-korridor.jpg

Tror du att innovation skapas i ett laboratorium av forskare i vita rockar eller inom high-tech-industrier med extremt nischade produkter? Då är det dags att tänka om – så här kan du bli en mer innovativ företagare.

Den största andelen innovationer i svenska företag skapas genom utveckling av befintlig produkt, genom att fylla en nisch på marknaden eller genom att möta nya kundbehov, så kallad marknadsdriven innovation. I en rapport från Entreprenörskapsforum konstaterar Johan P Larsson vid Internationella handelshögskolan i Jönköping att företag som under en tioårsperiod har lanserat marknadsdrivna innovationer anställer fler, och växer lika snabbt som företag som introducerar innovationer som är baserade på forskning. Det senare gäller oavsett om man tittar på försäljningsutveckling eller tillväxt i antal anställda. Över hälften av innovationerna skapades i företag med färre än 50 anställda.

Hitta de innovativa idéerna i ditt företag

Innovation utvecklar företag, och innovativa produkter säljer. Frågan är hur du som företagare ska tänka för att bli mer innovativ? Ett bra första steg är att utvärdera din verksamhet ur ett marknadsperspektiv för att hitta områden där det finns plats för nyskapande idéer. Använd den kunskap du har om dina produkter, din marknad och dina kunder – där är du experten! Om du kommer på en idé som förändrar hela strukturen i din bransch eller skapar en ny uppfinning och får ett världspatent är det fantastiskt, men det är inte nödvändigt för att bli mer innovativ. Riskerna och kostnaderna kan dessutom ofta vara högre än för marknadsdriven innovation som snabbare ger möjligheter att nå ut till kunder och generera intäkter.

Börja med att ställa dig själv dessa tre frågor:

1. Kan din produkt eller de tjänster du erbjuder bli bättre på något sätt?

2. Finns det något område på din marknad som ingen fokuserar på och där du med din kunskap kan skapa en tjänst eller produkt? (Ledig nisch på marknaden)

3. Frågar dina kunder efter något som du inte erbjuder idag? (Kundbehov som inte tillfredsställs)

Innovation i små och medelstora företag är en viktig fråga för Sveriges framtid, vilket bland annat bekräftas av att det finns statligt finansierade pengar att söka för dig som vill satsa på att utveckla nya idéer. Två aktörer som erbjuder finansiering är Almi Företagspartner och Vinnova.

Almi finansierar innovativa företag

Almi Företagspartner har lanserat ett nytt tillväxtlån för små, innovativa företag. Genom ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF), kommer Almi Företagspartner att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor under en tvåårsperiod. Syftet är att innovativa svenska småföretag ska få tillgång till finansiering för utveckling, tillväxt och expansion under förmånliga villkor. Läs mer om tillväxtlån på Almis sajt

Bidrag för utveckling från Vinnova

Inom Vinnovas satsning på små och medelstora företag finns möjlighet att söka finansiering för företag med en innovativ idé med internationell marknadspotential där det återstår utvecklingsarbete. Läs mer om Vinnovas erbjudande för innovationsprojekt i företag.

5 tips på hur du som företagare kan dra nytta av delningsekonomi

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar