<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Följ med på trendspaning i fastighetsbranschen 2024

Fastigheter växter ‹ Tillbaka till artiklarna

Rapporten Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024 visar att allt fler fastighetsbolag i Europa tror på ökad lönsamhet nästa år. Frågorna som leder vägen framåt handlar om hållbarhet och till orosmomenten hör räntor, inflation och likviditet. Detta och mycket mer diskuterar aktörer i branschen i ett hybridevent hos PwC. Ta del av det här!

Fastighetsmarknaden är ständigt i rörelse och förändras i takt med samhällsutvecklingen och ekonomiska förutsättningar. För fastighetsbolag och deras intressenter är det viktigt att vara medveten om de senaste trenderna för att fatta rätt beslut och maximera sin investering. Nedan följer en sändning från vårt hybridevent den 1 februari 2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi presenterar resultatet i rapporten Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024 och spanar in framtiden tillsammans med aktörer på marknaden. Se den här och beställ gärna rapporten nedan.

Slutsatser i rapporten

Nedan följer en översikt över de mest framträdande trenderna som påverkar aktörer på fastighetsmarknaden. Slutsatserna baseras på hur respondenterna har svarat i undersökningen.

 • Ljusare utsikter för lönsamheten:
  31 procent av de tillfrågade är optimistiska när det gäller ökad lönsamhet under 2024 (24 procent föregående år).

 • Ökande oro för likviditet och medarbetarfrågor:
  - Räntor och inflation är fortsatt det som utmanar mest. 
  - Allt fler uttrycker oro för likviditet, 51 procent jämfört med 37 procent föregående år.
  - Medarbetarfrågor, inklusive nya arbetsformer, kompetens och mångfald, växer som en orosfaktor, 45 procent i jämförelse med 32 procent föregående år.

 • Ökad fokus på hållbarhet och nischade investeringar:
  - 80 procent förutspår att ESG-insatser kommer att påverka tillgångarnas värderingar under de kommande 12 till 18 månaderna.
  - Nischade investeringar inom områden som minskade koldioxidutsläpp, förnybar energi, informationsteknologi, demografi och urbanisering lockar investerare och erbjuder stabilitet även när ekonomin går ner.

 • Digitaliseringens inflytande:
  Möjligheten att använda avancerad teknik som IoT (Internet of Things), AI (Artificiell Intelligens) och molntjänster fortsätter att växa, 95 procent av respondenterna anser att marknadsföring och uthyrning är användningsområden med störst potential för artificiell intelligens.

 • Faktorer som påverkar:
  Specifika områden, som ny infrastruktur för energi, batterilagring, solenergianläggningar och infrastruktur för elfordon, anses ha stor utvecklingspotential för fastighetsaktörer.

London i fortsatt investeringstopp

Ett återkommande inslag i undersökningen är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft för investeringar. London håller ställningen som etta och Paris som tvåa medan Madrid klättrar upp som trea. Stockholm tappar två placeringar i rankingen och hamnar på plats 21. 

Om rapporten

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2024 baseras på intervjuer med 1 089 aktörer inom den europeiska fastighetsbranschen. Rapporten har för 21:a året i rad tagits fram av PwC och Urban Land Institute. Syftet är att skapa insikter om förutsättningar, utmaningar och trender inom fastighetsbranschen. Läs mer och beställ rapporten.

Se hur vi hjälper aktörer i fastighetsbranschen

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som revisor och är branschansvarig för Real Estate.
Kontakt: 010 213 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Lämna en kommentar