<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Expandera utomlands? Så lyckas du ta ditt företag till nya marknader

‹ Tillbaka till artiklarna

modeskapare

Många företagare vill nå utomlands och lyckas på nya marknader. Här ger forskaren Angelika Löfgren sina tips på hur du ska tänka för att ditt företag ska bli en framgång utanför Sveriges gränser. 

Många företagare har siktet inställt på att expandera utanför Sveriges gränser redan när de startar upp. I PwC:s färska rapport, Företagarens vardag 2015, säger över 30 procent av de företagare som driver små och medelstora bolag att de planerar att utöka sin verksamhet genom att ta sig in på nya marknader eller expandera till ett annat land. Att ge sig in i sammanhang man kanske inte har kunskap om är alltid förenat med vissa risker, men förstås också oändliga möjligheter. Det finns helt enkelt en del fallgropar du kan undvika genom att förbereda dig ordentligt, när du ska etablera en verksamhet i, eller börja sälja till nya länder. En av dem kan vara att du misslyckas med att bygga upp relationer och kunskap om de marknader du vill in på.

Internationellt nätverk viktigt

En person som ägnat mycket tid åt att förstå frågan om framgångsrik internationalisering bland småföretag är forskaren Angelika Löfgren, i dag verksam vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. 2014 lade hon fram sin avhandling International Network Competitiveness: Technical and Foreign Market Knowledge Development in International SME Networks vid Handelshögskolan i Stockholm. Angelika Löfgren har särskilt forskat kring hur kunskapsintensiva småföretag har lyckats långsiktigt genom att utveckla internationell kunskap tillsammans med kunder och partners i nätverksform. Hon har identifierat tre områden som är viktiga för att nå framgång:

  1. International Network Potential – det internationella nätverkets potential vad gäller till exempel ledningsförmåga, teknik och kunskap.
  2. International Network Management – hur väl företaget lyckas med att styra och utveckla tillgångarna i det internationella nätverket.
  3. International Network performance – hur man mäter utvecklingen baserat på både finansiella mått och mjukare värden som utveckling av kunskap.

3 tips för dig som expandera utomlands

Så hur ska du tänka för att ta ditt företag utomlans och lyckas på marknader där du inte känner till spelreglerna? Angelika Löfgren ger tre konkreta tips till småföretagare som står i startgroparna:

  1. Ensam är inte stark. Skapa starka nätverk med kunder och partners i länder som du siktar på, exempelvis genom att utveckla teknik eller distributionskanaler tillsammans med dem.
  2. Tänk långsiktigt. Att alltför kortsiktigt fokusera på finansiella mått eller snabba resultat kan vara ett hot mot att lyckas med din satsning på nya marknader.
  3. Fokusera på att bygga kunskap om den lokala marknad där du vill etablera ditt företag. Genom att samarbeta i partnernätverk kan du skaffa dig de insikter som behövs för att du ska lyckas.

4 trender inom hållbar affärsutveckling Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar