<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varmt välkommen till ESG-dagen!

ESG-dagen med fem delar ‹ Tillbaka till artiklarna

ESG-dagen den 20 oktober är höstens stora kostnadsfria event inom ESG och hållbarhet. Tillsammans med tongivande samhällsdebattörer och experter inom ESG och hållbarhet gör vi en gedigen genomlysning av ESG-frågorna. Du tar del av intressanta perspektiv och samtal om trender och omvärldsfaktorer som påverkar ESG-världen. Välkommen till en intensiv dag med en blandning av spaningar och analyser, panelsamtal och andra inspirerande inslag.

ESG- och hållbarhetsfrågorna berör alla bolag

– Begreppet ESG, som står för Environmental, Social och Governance, representerar ett sätt att ringa in och värdera de risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet som företag behöver hantera för att säkerställa långsiktig, finansiell bärkraft. Trots att det pratas så mycket idag om ESG och hållbarhet, finns det fortfarande behov av att slå hål på ett antal myter. Vi vet till exempel att ESG- och hållbarhetsfrågorna berör alla bolag, oavsett storlek och placering i värdekedjan – inte bara börsjättarna, kommenterar David Ringmar, hållbarhetsansvarig på PwC.

ESG-dagen genomförs i Filadelfiakyrkan i Stockholm torsdagen den 20 oktober klockan 09:00-18:00. Du kan vara med på plats eller följa eventet digitalt. Naturligtvis är ESG-dagen helt kostnadsfri. 

– På ESG-dagen vill vi dela med oss av insikter och visa konkreta exempel på den breda palett som ESG-frågorna utgör: cybersäkerhet, medarbetarengagemang, klimatomställning och anti-korruption är bara några! Inte minst kommer vi att diskutera och debattera höstens kanske hetaste ämne – energifrågan – med några av Sveriges främsta experter, avslutar David Ringmar.

Läs mer och anmäl dig här!

På ESG-dagens agenda:

ESG och finansvärlden

Finansbranschen är central i att förflytta kapitalflöden mot hållbara verksamheter. Hur resonerar finansiella aktörer kring att göra skillnad? Hur ser trenderna kopplade till hållbarhet ut inom kapitalförvaltning? Hur lyckas bolagen möta nya rapporteringskrav från investerare? Hur ökar man kundupplevelsen samtidigt som man implementerar hållbarhetspreferenser i investeringsrådgivningen?

ESG och klimatvärlden

Klimatförändringarna hotar vårt samhälle och nu görs stora insatser för att minska vårt CO2-avtryck. Hur uppnår vi net zero och hur kan företag bli mer effektiva med sitt miljöarbete? Hur ska vi hantera klimatfrågorna utifrån ett socialt, ekonomiskt, och regulatoriskt perspektiv? Energikrisen- hur ska vi agera egentligen?

ESG och vår gemensamma värld

Det sociala perspektivet inom hållbarhet är viktigt för att attrahera och behålla talang, stärka varumärket och säkra företagens hållbarhetsarbete. Men många företag upplever att vägen till framgång svår. Under detta pass får du veta hur du kan attrahera framtidens talanger och stärka medarbetarupplevelsen utifrån företagets hållbarhetsvärderingar.

ESG och den undre världen

Vi ser en ökad aktivitet bland kriminella organisationer och statsfinansierad brottslighet, inte minst på grund av den ökade digitaliseringen. Hur ska vi bättre kunna bekämpa penningtvätt, välfärdsbrotten i våra kommuner och regioner, cyberattacker och korruptionen? Hur kan effektiva whistleblowing system hjälpa företagens ESG-arbete?

ESG och energivärlden

Energifrågan utgör en central del i ESG och hållbarhet. Kärnkraft har varit en hörnsten i det svenska energisystemet. Med anledning av skenande energipriser och elektrifieringen av samhället har kärnkraft blivit en högaktuell fråga för svenska hushåll, industrier och svensk säkerhetspolitik. Samtidigt är kärnkraft ett kontroversiellt kraftslag, som mobiliserat både samhällsrörelser och politiska agendor. Tillsammans med en expertpanel reder vi ut myter och fakta kring kärnkraft.

Varmt välkommen!Läs mer och anmäl dig här!

David Ringmar

David Ringmar

David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.
Kontakt: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så jobbar svenska företag med inkludering och mångfald

Kantar Sifo har på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC intervjuat drygt 1 000 företagare om deras arbete och syn på inkludering och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion är ofta en förutsättning för organisationer att kunna upptäcka missförhållanden. På så sätt är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC deltar på Järvaveckan

PwC är företagspartner till Järvaveckan, en mötesplats för mångfald, inkludering och hållbarhet. Järvaveckan går av stapeln den 31 maj till ...

Läs artikeln