<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverige fortsatt i topp på entreprenörsklimat inom EU

Fastigheter vid gata ‹ Tillbaka till artiklarna

Även i år rankas Sverige högst inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Dessutom har Sverige klivit upp ett steg i den totala rankingen och ligger nu på en andraplats, med bara Schweiz före. Det visar PwC:s rapport Private Business Attractiveness Index, som mäter hur möjligheterna för privat företagande ser ut i ett trettiotal, främst, europeiska länder.

Indexet, som tas fram för tredje året i rad, visar att Sverige klättrat från en femteplats 2021 med en totalpoäng på 60,1 till en andraplats med en totalpoäng på 72,1 i år. Endast Schweiz har ett starkare index vilket gör att Sverige fortsatt ligger högst av EU-länderna, tätt följt av Tyskland. Samtidigt har Storbritannien backat från en andraplats till att dela sjätteplatsen med Norge. Av de 33 länderna har 17 stycken förbättrat sitt index i år jämfört med 20 ifjol.  

Se hur vi hjälper entreprenörer

Vad bidrar till att Sverige rankas som tvåa?

Att Sverige placerar sig på topp tio i åtta av nio kategorier och rankas etta i kategorierna Hållbarhet och klimat samt Hälso- och sjukvård gör att Sveriges index ökar med 2,5 poäng. I och med detta blir Sverige därmed näst mest attraktiva landet för privatägda företag bland de 33 länder som ingår i analysen. 

Sveriges främsta styrkor

  • Hållbarhet och klimat: Sverige presterar bra vad gäller insatser för att minska klimatpåverkan, bland annat med omställning till mer förnybara energikällor och att minska koldioxidutsläppen. Dessutom har Sverige den tredje största andelen av miljöcertifierade byggnader. 

  • Hälso- och sjukvård: Utöver att Sveriges utgifter för hälso- och sjukvård är den sjätte högsta, har Sverige lägst spädbarnsdödlighet och högst medellivslängd. Dessutom har vi ett resilient sjukvårdssystem med högst antal läkare per invånare och näst högst antal sjukhusbäddar per invånare. 

  • Ekosystem för startups: Det svenska näringslivet och företagandet har fördelar av den höga innovationsgraden i landet vilket gör att Sverige rankas tvåa i innovationsindexet. Sverige har också många startup-företag, både nu och historiskt, vilket visar på en bra grogrund för startups som bäddar för succé.  

Utmaningar

  • Makroekonomi: Sverige rankas lägst (plats 33) i den här kategorin. Det beror främst på den höga inflation Sverige brottats med, en försvagad tillväxt samt låg tilltro till landets ekonomi bland konsumenter. 

  • Teknik och infrastruktur: Sverige rankas femtonde vad gäller cybersäkerhet, långt efter ledande nationer på området såsom Storbritannien och Spanien. Sverige sticker även ut med högre hyreskostnader för kontorslokaler i eftertraktade lägen (så kallade A-lägen), än i exempelvis Finland, Nederländerna och Tyskland. 

Om rapporten

PwC:s Private Business Attractiveness Index 2023 är ett vägt index där 64 datapunkter inom nio kategorier viktats. Var och en av de nio kategoriernas värden har adderats för ett sammanlagt index där maxpoängen är 100. Totalt ingår 33 länder (främst i Europa) i rapporten. Syftet med indexet är att ge vägledning till såväl företagsledare som regeringar och beslutsfattare om vad som gör ett land attraktivt för företag att etablera sig i.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Du kanske också är intresserad av

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar