<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverige i topp på entreprenörsklimat inom EU

Bilvägar och fotbollsplan ‹ Tillbaka till artiklarna

Sverige knep förstaplatsen inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Det visar PwC:s undersökning Private Business Attractiveness Index, som mäter hur möjligheterna för privat företagande ser ut i ett trettiotal länder.

– Med totalpoängen 69,6 av 100 placerar sig Sverige högst av EU-länderna och totalt trea, endast Storbritannien och Schweiz ligger högre med 70,5 respektive 71,9 poäng. I kategorien ESG är bara Schweiz över Sverige, berättar My Lidén, ansvarig för entreprenörsledda och privatägda bolag inom PwC Sverige.

Private business attractiveness index

Helheten i ett land är betydelsefull för hur attraktivt det är för företag

Rapporten kartlägger åtta kategorier där fyra av dem visar sig ha särskilt stor påverkan på ländernas placering, nämligen affärsklimat, ESG-status, ekosystem för startups, samt utbildning och kompetens.
– I stort sett alla länder på den övre delen av listan presterar bra inom de här fyra områdena. Här är Sverige starka, inte minst på startup-området där många vill investera. Vi ser också att det är viktigt med en balans mellan de olika kategorierna, säger Andreas Stranne, som även han har ansvar för entreprenörsledda och privatägda bolag inom PwC Sverige.

Det resultatet pekar på är alltså att det inte räcker att fokusera på att vara “bäst” inom ett område, till exempel låga skatter, för att vara attraktivt för företag. Utan det som avgör är att ett land har ett välfungerande och stabilt ekosystem där många delar som privata företag efterfrågar ingår.
Resultaten visar också att 20 av de 33 länder som ingår har förbättrat sitt index i årets undersökning.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Om rapporten

Private Business Attractiveness Index 2022 baseras på data från offentliga källor om de länder som ingår. Poäng sätts i 51 olika delområden inom åtta övergripande kategorier. Poängen för respektive kategori har därefter vägts samman till ett index där maxpoängen är 100. Syftet med indexet är att ge vägledning till såväl företagsledare som regeringar och beslutsfattare om vad som gör ett land attraktivt för företag att etablera sig i.

Här kan du läsa rapporten: Private Business Attractiveness Index 2022

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar