<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tänk på cybersäkerheten när distansarbete blivit det nya normala

Man i stol med surfplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

Många arbetsplatser har blivit helt eller delvis distansbaserade på grund av coronapandemin. Med det följer ett ökat behov av att säkerställa att den digitala infrastrukturen håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Här hittar du tips som kan stärka cybersäkerheten vid arbete på distans.

Redan före covid-19 bedömdes cyberhoten bli allt svårare att hantera. Enligt en global undersökning genomförd av PwC menar hela 75 procent av de svarande att den ökade komplexiteten kring cyberhot är det som har överlägset störst påverkan på bolagens strategier för cybersäkerhet.

Det är viktigt att komma ihåg att ett ökat distansarbete kan kräva nya rutiner och åtgärder för att hålla cybersäkerheten på rätt nivå. Risken är nämligen att hotaktörer ser sin chans att slå till när ordinarie rutiner sätts ur spel. För att motverka det behöver företagen öka kontrollen över sina egna system, se över så kallade tredjepartsrisker och framförallt utbilda medarbetare i cybersäkerhet. Vi har tagit fram en prioriteringslista på hur du kan stärka företagets cybersäkerhet vid distansarbete.

Läs även: Tredjepartsrisker vid nya avtal - så hanterar du dem

Så stärker ni cybersäkerheten vid distansarbete

  • Se till att genomföra en obligatorisk utbildning i cybersäkerhet för alla medarbetare - ju förr desto bättre och helst innan stora delar av organisationen går över till distansarbete.
  • Hantera tredjepartsriskerna rätt - säkerställ att era samarbetspartners kan redogöra för säkerhetslösningar för till exempel system som används gemensamt. 
  • Flytta användare till godkända lösningar. Håll koll på webbtrafiken och användning av till exempel fildelning, videokonferenser och olika verktyg för samarbeten. Se därefter till att implementera och flytta användare till godkända och säkrade lösningar.
  • Kontrollera att säkerheten är lika stark externt som internt. Kartlägg enheter i lägen då de är anslutna i de interna nätverken och utvärdera om en liknande säkerhetsnivå även gäller för nätverkstrafik från system som är externa. 
  • Tätt samarbete med helpdesk. Säkerställ en löpande dialog med helpdesk för att identifiera klagomål från medarbetare om processer och kontrollfunktioner som de upplever begränsar distansarbete. Detta för att upprätthålla en bra produktivitet samtidigt som inte viktiga säkerhetsnivåer åsidosätts.  
  • Säkerställ att IT-funktionerna har kvalificerad ersättningspersonal som kan hantera cyberriskerna vid sjukdomsbortfall av medarbetare. 
  • Undvik att dela känslig information med externa parter om det inte är absolut nödvändigt. 
  • Var noga med att alla användare loggar ut korrekt ur systemen och var särskilt vaksam när det gäller inkommande e-post och fakturor.  
  • Använd bara säkrade wifi-lösningar, sanktionerade säkra appar och och undvik att arbeta via privata enheter. 

Lär dig mer om Cyber Security

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar