Vilka är företagarnas viktigaste framtidsfrågor? CEO Survey har svaren

Kvinna håller paraply ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur ser företagsledare i Sverige och världen på framtidsfrågor som klimat, investeringar och digitalisering? För tjugofjärde året i rad presenterar PwC den globala undersökningen CEO Survey, där närmare 1 800 vd:ar berättar om utmaningar och möjligheter för framtidens företagande.

Aldrig tidigare i PwC:s vd-undersöknings tjugofyraåriga historia har tron på tillväxtökning varit så stor som i år. När det gäller den egna verksamheten så säger hela 74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten kommer öka under det kommande året. Tittar vi längre fram i tiden så pekar kurvan än brantare uppåt. 89 procent av företagsledarna i Sverige ser då en ökad tillväxt under de närmaste tre åren.

Pandemi och cyberhot skrämmer mest

Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så ser företagsledarna allt fler utmaningar. Generellt så har nämligen oron ökat markant sedan ifjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker. Cyberhoten tar till exempel allt större plats och klättrar nu rejält på listan över farhågor.

Ett annat område som klättrar rejält bland utmaningarna är osäkerhet inom skatteområdet. Så många som 60 procent av företagsledarna svarar att de tror att hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till att det egna företaget drabbas av skattehöjningar.

Ladda ner CEO Survey 2021

Högtryck för digitala investeringar

83 procent av företagen kommer att genomföra ökade satsningar på den digitala omställningen under de närmaste tre åren till följd av påverkan från pandemin.

Klimatpåverkan behöver tydliggöras

Svenska företagsledare är mer självkritiska när det gäller kartläggning av klimatpåverkan. 54 procent menar att de borde vara bättre på att mäta företagets påverkan.

Investeringsviljan lägre i Sverige

Svenska företagsledare är mindre benägna att investera i forskning och utveckling. Det globala snittet för ökade investeringar under det kommande tre åren är 58 procent, samtidigt som motsvarande siffra bland de svenska svaren är 36 procent.

Ladda ner CEO Survey 2021

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar