<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Företagarfrågor för framtiden - CEO Survey har svaren

Surfare blickar ut mot havet ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur är det egentligen ställt med framtidstron bland företagsledare i Sverige och omvärlden? För tjugotredje året i rad presenterar PwC nu den globala undersökningen CEO Survey, där 1581 vd:ar från 83 länder berättar om utmaningar och ger tips på möjligheter ur ett företagarperspektiv.

Inte sedan finanskrisen har världens företagsledare varit så pessimistiska i sin syn på den globala ekonomin. 72 procent av vd:arna i Sverige tror nu att den globala tillväxten kommer att minska under det kommande året och bara 22 procent tror på en ökning. Samtidigt som det råder en negativ syn på världsekonomin framöver, så tror lika många - 72 procent - på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året. 

Klimatoro kan vändas till möjligheter

Regelbördor, handelskonflikter och cyberhot är det som oroar mest. Klimatet är i fortsatt fokus, men här ser allt fler företagsledare att klimatförändringarna även kan innebära utveckling. I Sverige menar tre av fyra företagsledare att initiativ inom klimatområdet kommer att leda till möjligheter när det gäller nya tjänster och produkter för den egna verksamheten. 

Ett ökat internationellt samarbete är en nyckelfråga för att motverka den klimatpåverkan som sker. Här ger undersökningen en dyster signal då hälften av företagsledarna saknar initiativ när det gäller samarbete mellan politiska beslutsfattare och näringslivet för att hantera klimatriskerna mer effektivt. 

Ladda ner CEO Survey 2020

Den digitala regleringen i spåkulan

Företagsledarna har även många intressanta åsikter när det gäller utvecklingen av det digitala samhället. Här indikerar svaren att vi kommer se mer lagstiftning som kretsar kring begränsningar framöver. 66 procent av de svenska företagsledarna förutspår en ökad reglering av det digitala samhället och så många som 75 procent förväntar sig fler regler som utmanar teknikjättarnas dominans.

Kompetensutveckling som ger tillväxt

En annan viktig aspekt som vd:arna tar upp är den framtida kompetensen, där företagsledarna menar att framtidens behov inte enbart kommer att kunna tillgodoses via rekrytering. Därför behöver den byggas upp strategiskt och långsiktigt i den egna verksamheten. 

Läs även: De här 8 teknikerna kommer transformera er organisation

Undersökningen visar samband mellan framgångsrikt arbete med kompetensutveckling och bolagens tillväxt. De verksamheter som har fokuserat på kompetensutveckling blir mer framgångsrika när det gäller produktivitet och når en högre grad av innovation. 

Samtidigt finns det utmaningar och var fjärde svensk företagsledare uppger att de saknar rätt resurser för kompetensutveckling av verksamheten. Det är en oroväckande signal om att det investeras för lite i medarbetare och kompetens runt om i företagarsverige. 

Ladda ner CEO Survey 2020

 

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar