<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekordfå svenska företagsledare tror på tillväxt

Kvinna ser ut genom fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

I PwC:s undersökning CEO Survey 2023, tillfrågades drygt 4 400 företagsledare om deras syn på nuläge och framtid. Den stora optimism och framtidstro som de visade i fjolårets CEO Survey har nu vänt till en dyster bild på tillväxt och ekonomisk utveckling. Inte sedan finanskrisen 2008-2009 har svängningen varit så påtaglig. Som en motvikt visar undersökningen att det finns ett stort intresse för klimatrelaterade investeringar.

I årets undersökning ger de svenska företagsledarna en bister prognos om den ekonomiska tillväxten, sex procent tror på ökad global tillväxt det kommande året och endast en (1) procent att den svenska ekonomin ska växa under samma period. Samtidigt visar undersökningen att nästan fyra av tio tror att intäkterna i det egna företaget kommer öka under året.

CEO_Survey_230109_grafer_01_650

Ladda ner CEO Survey

Många oroas för inflation medan oron för cyber- och klimatrisker har minskat

I årets undersökning uppger 58 procent av de svenska vd:arna att de känner oro för ökad inflation och minskad köpkraft medan 39 procent oroar sig för makroekonomisk instabilitet. Motsvarande andel globalt är 40 respektive 31 procent. Samtidigt är det betydligt färre som ser cyberrisker som det största hotet mot det egna företaget, 20 procent i år jämfört med 49 procent i fjol. Även risker med klimatförändringarna hamnar längre ner på oroslistan i år, 14 procent jämfört med 33 procent i fjol. Att släppa fokus på dessa riskfrågor i sämre tider är vanskligt, till exempel kan cyberattacker leda till stora kostnader och skada varumärket.

– Att många av de stora samhällsutmaningar som vi står inför prioriteras ner i turbulenta tider, där överlevnad på kort sikt tränger undan långsiktiga behov och lösningar är bekymmersamt. Oavsett konjunkturläge behöver ESG-frågorna, där både klimat och sociala frågor ingår, fortsätta vara en del av företagens långsiktiga affärsstrategi, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörs- och familjeägda bolag.

grafik_ceosurvey_esg_400

Stort intresse för klimatrelaterade investeringar

För att kompensera för företagets egna kostnadsökningar och hög inflation uppger hela 76 procent av de svenska vd:arna att de har höjt sina priser, globalt är andelen 52 procent. Undersökningen visar även att nästan sex av tio svenska vd:ar har minskat eller överväger att minska investeringarna för att hantera ekonomiska utmaningar och instabilitet.

Samtidigt ser många företagsledare stora behov av att förändra verksamheten. Fyra av tio företagsledare uppger till och med att deras företag bara kommer vara framgångsrikt i högst tio år till med nuvarande inriktning. De tre främsta faktorerna som svenska företagsledare anser kommer påverka och som de behöver förhålla sig till är:

  • förändrade kundkrav och konsumtionsmönster (63 procent)
  • brist på arbetskraft och kompetens (61 procent)
  • omställning till nya energikällor (56 procent)

Men även nya regelverk uppges vara en stor påverkansfaktor på lönsamheten de kommande tio åren. 

Under det närmaste året kommer 54 procent av de svenska vd:arna prioritera att införa ny teknik. Runt hälften är även intresserade av klimatrelaterade investeringar, exempelvis i alternativa energikällor (45 procent) och vill satsa på att få bort koldioxid från bolagets affärsmodell (51 procent). Globalt är det en klart lägre andel, 34 respektive 31 procent. Dessutom uppger 39 procent av de svenska företagsledarna att de har utvecklat nya klimatvänliga produkter och processer. Motsvarande siffra globalt är 25 procent.

Att samarbeta med andra är ett sätt att både skapa nya ekonomiska värden och lösa samhällsutmaningar. Trots det uppger endast ett av tio företag att de samarbetar med entreprenörer eller start-ups när det gäller samhällsfrågor.

– När världsekonomin är satt under press påverkas självklart många företag och entreprenörer, men även om tiderna nu är turbulenta så finns det utvecklingsmöjligheter. Affärsmodeller kan omvärderas och utvecklas. Styrelser och företagsledningar behöver uppmuntra och stötta innovation och nya samarbeten som ett sätt att lägga grunden för företagets långsiktigt hållbara framtid, säger Andreas Stranne, ansvarig för skatterådgivning till entreprenörs- och familjeägda bolag.

grafik_ceosurvey_globalt_400

Om CEO Survey

CEO Survey är en global vd-undersökning som PwC har publicerat i 26 år. I årets upplaga medverkar 4 410 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. 71 svenska vd:ar medverkar i undersökningen, som genomfördes under oktober och november 2022.

Ladda ner CEO Survey

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar