<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sociala färdigheter viktigare för svenska arbetstagare än teknisk kompetens

Kvinna och män i möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Svenska arbetstagare anser att sociala färdigheter som samarbete och förmågan att vara flexibel för förändringar spelar en viktig roll för den egna karriären. Teknisk och digital kompetens värderas lågt och många är skeptiska till AI. Det visar en global undersökning från PwC där närmare 54 000 arbetstagare från 46 länder har medverkat. Ta del av resultatet här.

När arbetstagare runt om i världen svarar på vad som är viktigt för den egna karriären under de kommande fem åren hamnar sociala färdigheter i topp. Allra viktigast är förmågan att vara flexibel och öppen för förändringar som 72 procent ser som viktigt. Samarbete och kritiskt tänkande följer därefter och som lyfts fram av 68 procent. Samtliga dessa kategorier placerar sig en bra bit före områden som digital och teknisk kompetens.

– Ur ett svenskt perspektiv är dessutom skillnaderna ännu större, till exempel lyfter 73 procent fram vikten av samarbete, samtidigt som bara 41 procent anger digital kompetens och 29 procent affärsrelaterad kompetens. Vi kan också se att kritiskt tänkande ses som viktigare globalt, berättar Alexandra Fürst som arbetar med HR-rådgivning på PwC. 

Vill du veta mer om resultatet? Ladda ner den svenska rapporten här 
Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023

Svenska arbetstagare mer skeptiska till AI

Majoriteten av de globala respondenterna i undersökningen ser positivt på hur AI kan påverka den egna karriären. 52 procent anger minst en positiv konsekvens för det egna arbetet, att jämföra med 35 procent som ser minst en negativ konsekvens. 

Läs också: AI och den personliga integriteten - möjligheter och risker

– Den del som flest ser som positiv är möjligheten till ökad effektivitet och produktivitet, vilket 31 procent av de globala respondenterna anger. Bland de svenska respondenterna är det dock bara 18 procent som ger samma svar, och svenskarna är även genomgående mer skeptiska till att AI kan ge nya jobb- och kompetensmöjligheter, berättar Alexandra Fürst. 

Vill du veta mer? Se ett seminariet "Ta del i AI-revolutionen: Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning?" 

Upplevd arbetsbörda bland globala arbetstagare

Ett tydligt problem som framkommer i undersökningen är den upplevda arbetsbördan. Hälften av de medverkande uppger att deras arbetsmängd ofta eller stundtals känts oöverstiglig under det senaste året. I Sverige är siffran något lägre, men fortfarande så hög som 46 procent. Det kan vara en del av förklaringen till att 26 procent nu vill byta arbetsgivare under de kommande tolv månaderna, en tydlig ökning från de 19 procent som gav samma svar förra året.

Trenden går även mot att medarbetarna ställer större krav i form av lön och förändrade arbetsroller. Fler tänker be om löneförhöjning (41 procent) under det kommande året än i undersökningen från 2022. 

– Bilden är densamma bland svenska arbetstagare, men däremot är det betydligt färre som tänker diskutera en befordran. Globalt är siffran 35 procent, men i Sverige bara 17 procent, säger Alexandra Fürst. 

Läs också: Säkra rätt personalstyrka för framtiden

Övriga resultat från undersökningen

  • Självständigheten har ökat då fler svarar att de själva kan styra över hur arbetet genomförs
  • Bland medarbetare födda runt millennieskiftet tror hälften att deras arbetsgivare kommer att finnas kvar i högst tio år med nuvarande inriktning
  • Tydliga skillnader mellan ledare och medarbetare i synen på om deras agerande på jobbet är i linje med företagskulturen
  • Tydliga skillnader mellan ledare och medarbetare i synen på diskussionsklimat och om ledningen öppnar för olika åsikter. 

Om rapporten 

Global Workforce Hopes & Fears Survey 2023 har undersökt attityder och beteenden bland arbetstagare runt om i världen. Undersökningen genomfördes under våren 2023, med svar från 53 912 respondenter i totalt 46 länder och varav 1 000 från Sverige. Här kan du läsa den svenska rapporten

Har du frågor om personal? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom digital transformation.

Kontakt: 010-212 64 32, jessica.carragher.wallner@pwc.com

Lämna en kommentar