<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ohälsa på hög nivå bland svenska arbetstagare

Medarbetare på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Fysisk och psykisk ohälsa som påverkar det dagliga arbetet är högre i Sverige än det globala genomsnittet. Det visar en global undersökning från PwC där 52 000 arbetstagare medverkat. Studien visar även att endast en minoritet känner att de fått tillräckligt stöd för fysiskt och mentalt välbefinnande. Det här är oroande siffror menar organisationsexperten Alexandra Fürst och tillägger att det finns utrymme för förbättringar inom svensk medarbetarhälsa.

– Arbetstagare mellan 25 och 41 år är de som ställer högst krav på arbetsgivarnas insatser inom områden som hälsa, klimat och mångfald. Det är lite förvånande att den här åldersgruppen har högst engagemang och placerar sig före den yngsta gruppen 18-25 år inom samtliga undersökta kategorier. Samtidigt ser vi att den äldsta gruppen av medarbetare släpar efter när det gäller krav inom mångfald och klimat, berättar Alexandra Fürst, som arbetar med HR-rådgivning på PwC.

Vill du veta mer om resultatet? Ladda ner rapporten 
Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022

2 av 3 svenska arbetstagare nöjda

57 procent av medarbetarna i undersökningen är nöjda med sitt nuvarande jobb. Här finns tydliga skillnader åldersmässigt där de yngsta arbetstagarna i gruppen 18-25 år är mindre tillfreds än de äldre. Svenska respondenter hamnar över genomsnittet, med 67 procent som svarar att de är nöjda med det nuvarande arbetet.

Ohälsan på höga nivåer

Samtidigt visar undersökningen att så många som 22 procent av de svenska respondenterna lider av fysisk eller psykisk ohälsa i sådan grad att det påverkar det dagliga arbetet. Därmed ligger Sverige en bra bit över det globala snittet på 17 procent.
– Det här är oroande siffror. När det gäller kvinnor så har vi en så hög andel som 25 procent och inom mindre verksamheter så säger hela 28 procent att arbetet påverkas av ohälsa, berättar Alexandra Fürst.

Sverige i framkant när det gäller kompetens

Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Här visar resultaten att närmare var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse, som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap, vilket endast 17 procent av de svenska respondenterna anger.

Övriga resultat från undersökningen

  • De tre viktigaste anledningarna till att byta arbete är lön, meningsfullt arbete och att kunna vara sig själv.
  • En minoritet av arbetsgivarna använder automatisering och annan teknik för att komma tillrätta med utmaningar som kompetensbrist.
  • Medarbetare som arbetar helt och hållet på distans är mer benägna att byta arbetsgivare.
  • De som arbetar helt på distans är också mer oroliga för att bli förbisedda när det gäller utvecklingsmöjligheter.

Om rapporten

Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022 är en undersökning vars syfte är att skapa förståelse för attityder och beteenden bland arbetstagare. Undersökningen genomfördes under mars 2022 med 52 195 respondenter från 44 länder, varav 1 041 svar från Sverige. 

Har du frågor om personal? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Stockholm. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln