<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ett steg närmare enklare användning av amerikanska molntjänster

Kvinna och män på möte ‹ Tillbaka till artiklarna

USA:s president, Joe Biden, har signerat en presidentorder med syfte att underlätta överföring av personuppgifter från EU till USA. Presidentordern är ett steg i processen för att få till ett avtal mellan EU och USA, som i sin tur kan möjliggöra en generell rättslig process för överföring av personuppgifter från EU till USA. Här går vi igenom när det kan träda i kraft och vad företag behöver tänka på.

Den 7 oktober signerade USA:s president en presidentorder med syfte att underlätta överföring av personuppgifter från EU till USA. Presidentordern är ett steg i processen för att få till ett avtal mellan EU och USA, som i sin tur kan möjliggöra en generell rättslig process för överföring av personuppgifter från EU till USA. En sådan process skulle göra överföringar betydligt enklare att administrera och minska de rättsliga osäkerheter och risker som omgärdar området idag.

Läs också: GDPR – en snabbguide för företagare

Kommentar

Rättsläget har inte förändrats i sak avseende överföringar av personuppgifter till USA, exempelvis genom användning av molntjänster ägda i USA, i och med denna presidentorder. Det som har gällt sedan 2020 i denna fråga gäller fortfarande. Det som händer just nu till följd av beslutet är att EU-kommissionen förbereder ett så kallat adekvansbeslut, som är den rättsliga process som ger en generell möjlighet till överföring.

Ett beslut om detta förväntas fattas tidigast under våren 2023. Tills dess behöver företag och organisationer göra precis som tidigare, det vill säga ha ordning och reda på hur man behandlar sina personuppgifter, göra tillräckligt omfattande och noggranna riskbedömningar, åtgärda de identifierade riskerna, samt ha lämpliga avtalsvillkor för de aktuella tjänsterna. Det är också viktigt att tänka på att ett adekvansbeslut med säkerhet kommer utmanas rättsligt, vilket innebär att man behöver ha beredskap för en rättslig osäkerhet även i fortsättningen.

Vill du diskutera mer eller har du frågor om dataskydd och digitaliseringsjuridik? Välkommen att kontakta någon av PwC:s privacyspecialister Charlotte Arnell, Hanna Kjellman eller Jenny Forsberg.

Välkommen att kontakta oss!

Charlotte Arnell

Charlotte Arnell

Charlotte Arnell arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Charlotte är expert på dataskydd och digitaliseringsjuridik.

Kontakt: 072-880 95 72, charlotte.arnell@pwc.com

Lämna en kommentar