<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Kvinna med vr-glasögon och konstgjord hand ‹ Tillbaka till artiklarna

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya kompetenser och förmågor. I PwC:s artikelserie “Kod & kultur” utforskar vi hur AI påverkar medarbetare och organisationer och delar insikter, erfarenheter och tips för hur företag och organisationer kan lyckas med sin AI-omställning.

Genom att omfamna AI-teknologi kan svenska organisationer stärka sin konkurrenskraft och skapa nya möjligheter för tillväxt, och för att göra det krävs ledare som har förmågan att balansera affärsmässiga risker med att själva använda AI och få medarbetarna att göra det. Hur lyckas man, och var börjar man?

Nycklar till framgång

AI-omställningen handlar inte bara om teknik, utan främst om den mänskliga förmågan att samarbeta med AI. För att det ska fungera behövs en nyfikenhet och en vilja att utveckla sina mänskliga förmågor och förståelse för AI hos medarbetarna. Organisationer som skapar förtroende och motivation hos sina medarbetare lyckas också bättre med att både öka produktiviteten och med innovativt värdeskapande.

Ta del av vår artikelserie “Kod & Kultur”

“Kod & kultur” är en artikelserie om människor, AI och hur man går från idé till verklighet. Artikelserien belyser vägen framåt för svenska organisationer som ska ta steget in i sin AI-omställning. Vi djupdyker i ämnet AI-transformation, förändringsledning och utforskar hur man kan omfamna AI – både som ledare och medarbetare. 

  • Den första artikeln handlar om hur man bygger förtroende för AI och utvärderar organisatorisk mognad. 
  • Den andra artikeln fokuserar på hur du utformar en AI-infrastruktur och främjar en AI-kultur. Artikeln betonar vikten av ledarskap och förändringsarbete, samt ger rekommendationer för hur man etablerar en AI-verkstad för att börja utforska och testa med fokus på värdeskapande.
  • Den tredje och sista artikeln tar upp hur du kan skala upp dina AI-förmågor och börja realisera verkligt affärsvärde. Den beskriver hur du går från initial utforskning till att göra AI till en integrerad del av din verksamhet, som konsekvent genererar betydande värde för din organisation.

Bakom artikelserien står PwC:s rådgivare Jessica Carragher Wallner och Victoria Beica (People & Organisation) samt Fredrik Lundberg och Felix Wideroth (Data & Analytics, AI). Kontakta oss om du vill veta mer!

Ladda ner första delen av "Kod & Kultur"

Du kanske också är intresserad av

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom digital transformation.

Kontakt: 010-212 64 32, jessica.carragher.wallner@pwc.com

Lämna en kommentar