<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 tips på hur du som företagare kan dra nytta av delningsekonomi

‹ Tillbaka till artiklarna

 

Delningsekonomi är ett hett ämne som drivit framväxten av nya, spännande affärsidéer där vi inte äger, utan delar produkter eller tjänster. Men vad innebär begreppet delningsekonomi och vilka möjligheter skapar det för dig som företagare?

Efter ett antal år då konsumtion av både produkter och tjänster stått i företagarnas fokus börjar nya, spännande affärsmodeller som bygger på delande istället för privat ägande dyka upp. Delningsekonomi är ett relativt nytt begrepp, och än så länge finns olika sätt att se på vad det innebär. Jag har valt att definiera delningsekonomin som att den ger individer och organisationer möjlighet att göra en vinst på underutnyttjade resurser, det kan vara konkreta saker som en bostad, en bil eller en lokal som delas men också om kompetens och tjänster. Delningsekonomi ska handla om att spara på resurser, och miljöaspekten är viktig. 

Digital teknik och tuff ekonomi bakom utvecklingen

Drivkrafterna bakom delningsekonomin är delvis framväxten av sociala medier och digital teknik, men också de tuffare ekonomiska villkor som många människor lever under i länder som exempelvis USA, Spanien och Grekland. Det här skapar en vilja att göra en privatekonomisk vinst på något man redan äger vilket i sin tur öppnar för viljan att dela med andra. Delningsekonomin har vuxit oerhört fort på kort tid. En av de största internationella delningstjänsterna, Airbnb, startade för bara sju år sedan och enligt företagets nordiska marknadsansvarig, Andreas Stillborg, gick de nu i oktober över drömgränsen med en miljon gäster under en och samma natt.

Många ser ägande som en börda

I december 2014 gjorde PwC en studie i USA om delningsekonomin som visar att nästan sex av tio av de tillfrågade tycker att tillgång (eng. access) är det nya ägandet och drygt fyra av tio upplever att själva ägandet i sig är en börda. Här skapas möjligheter för företag som kan erbjuda en funktion snarare än en produkt och som gör det på ett sätt som är enkelt och skapar förtroende. 

5 tips på hur du som företagare kan dra nytta av delningsekonomi

  1. Våga tänka nytt – vilka tillgångar har du som idag är underutnyttjade? Är det din tid eller kompetens? Din lokal? Kör du transporter som är halvfulla och skulle kunna byta tjänster med andra?
  2. Vänd på perspektivet – skapa en tjänst som hjälper andra att utnyttja sina underutnyttjade resurser som exempelvis Workaround eller Freelway
  3. Bygg upp ditt rykte online genom att låta dina kunder betygssätta det du gör. Den viktigaste valutan i delningsekonomin är inte pengar utan förtroende. Sociala medier ger dig möjligheten att bygga upp det förtroendekapitalet.
  4. Anlita ett företag som erbjuder tjänster inom delningsekonomin för att minska dina kostnader och din miljöpåverkan i verksamheten.
  5. När du ger dig in i ett nytt sätt att göra affärer, ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Ta reda på vad som gäller i just din bransch eller för ditt företag genom att kontakta myndigheter, din hyresvärd och så vidare.

Expandera utomlands? Så lyckas du ta ditt företag till nya marknaderHar du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar