<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3 tips på hur du lyckas i mediebranschen

Glada ungdomar med spelkonsoll ‹ Tillbaka till artiklarna

Driver du företag inom underhållning och media? Då är anpassning av din affär till det nya medielandskapet förmodligen en del av din vardag. Här får du de senaste trenderna och tips på hur du lyckas i en bransch där utvecklingen går snabbare än någonsin.

Enligt Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 förväntas intäkterna i branscherna globalt öka med cirka 25 procent till 2 900 miljarder dollar under perioden 2021-2026. Den snabbaste tillväxten ser vi inom Virtual Reality (VR) där intäkterna prognostiseras att öka med närmare 200 procent under perioden 2021-2026, från 2,6 till 7,7 miljarder dollar.

Mediebranschen stor datakonsument

Undersökningen visar också att den datamängd som branscherna media och underhållning konsumerar kommer att mer än trefaldigats mellan 2021 och 2026, från 2,6 till 8,1 miljarder terabytes. Till stor del drivs den här utvecklingen av mobil datakonsumtion som spås öka från 1,1 till 3,8 miljarder terabytes.

De globala intäkterna från videospel och e-sport uppgick till drygt 215 miljarder dollar 2021 och förväntas växa med 8,5 procent i årstakt, vilket innebär en prognos på över 323 miljarder dollar 2026.

Undersökningen har även fokuserat på de olika marknaderna runt om i världen och Nordamerika sticker ut rejält. Där spenderas 2 229 dollar per capita på underhållning och media, vilket är nästan dubbelt så mycket som i Västeuropa (1 158 dollar per capita). I Asien är motsvarande siffra 224 dollar per capita och längst ner hamnar Mellanöstern och Afrika med 82 dollar per capita.

Tips för företag i mediebranschen

Så hur gör man då för att skapa tillväxt i en bransch där utvecklingen går snabbare än någonsin och konkurrensen hårdnar? Här delar vi med oss av tre tips.

  1. Hitta partners som kan erbjuda eller komplettera ditt erbjudande
    Det blir mer och mer vanligt att företag försöker hitta nya intäktskällor genom att köpa upp, eller samarbeta med, aktörer som erbjuder det man inte själv kan tillhandahålla. Syftet är att behålla och öka kundernas engagemang och därmed deras vilja att betala för många olika produkter och tjänster på samma faktura.

  2. Bli riktigt relevant för dina kunder och bygg en stabil krets av fans eller följare
    Användare vill inte ha "one-fits-all"-innehåll utan förväntar sig personligt anpassade budskap. Försöka hitta en publik som du kan bli riktigt relevant för och på så sätt utveckla en stark relation med. Att använda dataanalys och AI för att personalisera erbjudanden är därför en självklar framgångsfaktor. På så sätt kan du skapa en känsla av exklusivitet och medlemskap, vilket i sin tur leder till en större betalningsvilja hos kunden.

  3. Var tydlig och transparent med hur din affärsmodell fungerar och hur du behandlar partners och kunders data
    Förtroendet för mediebranschen är på en historiskt låg nivå. Både kunder, partners och tillsynsmyndigheter kräver att ni är öppna med hur ni använder er data. Att vara trovärdig är därför en viktig framgångsfaktor, men kan samtidigt vara en stor utmaning eftersom både innehåll, kunddata, hur man tjänar pengar, social påverkan och lämpligheten i annonsmaterial är sådant som ständigt bedöms av både kunder och allmänhet. 

Om Global Entertainment & Media Outlook

Årets version av rapporten är den tjugotredje i ordningen. I rapporten görs globala analyser av konsumentbeteenden och försäljningsutveckling inom 16 branschområden och med data från 52 länder. Dessutom ger rapporten en framtidsprognos i ett femårsperspektiv. 

Ladda ner Global Entertainment & Media Outlook

Erik Wall

Erik Wall

Erik Wall arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Erik hjälper företag och entreprenörer med strategisk rådgivning.
Kontakt: +46 (0)10 213 31 25, erik.wall@pwc.com

Lämna en kommentar