Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Niklas Schwemin

Niklas Schwemin arbetar på skatteavdelningen på PwC Tyskland i München med internprissättning. Han är auktoriserad skatterådgivare i Tyskland och arbetar bland annat med internprissättningsdokumentationer, APA:s ("Advance Pricing Agreements") och omstruktureringar (med särskilt fokus på Tyskland).
+49 151 161 484 50
Niklas Schwemin works with transfer pricing at the tax department at PwC’s office in Stockholm and Munich. He is an authorised tax advisor in Germany and works with transfer pricing documentation, APAs (“Advance Pricing Agreements”) and restructurings (with particular emphasis on Germany).
+49 151 161 484 50

niklas.schwemin@de.pwc.com
Hitta mig på:

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

Av Niklas Schwemin, 22 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Recycle-Symbol-solid_0000_grayEuropeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte av information kring skatteförhandsbesked med gränsöverskridande effekter (inklusive Advance Pricing Agreements "APA:s"). Målet är att bygga upp en central databas för gränsöverskridande skatteförhandsbesked i övervaknings- och delningssyfte.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag till förändrade regler gällande Cost Contribution Arrangements

Av Niklas Schwemin, 22 maj 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyDen 29 april 2015 publicerade OECD ett diskussionsutkast med föreslagna ändringar till de regler i kapitel VIII i Transfer Pricing Guidelines som berör Cost Contribution Arrangements (CCA:s).

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

OECD och G20-länderna accepterar Tysklands och Storbritanniens förslag om ”patentboxar”

Av Niklas Schwemin, 27 mars 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonFör att minska skillnaderna mellan olika länders skattelättnader har OECD och G20-länderna, i deras arbete med Base Erosion och Profit Shifting (BEPS), introducerat ett nytt tillvägagångssätt för patentboxar, den så kallade Nexus Approach. Den har nu justerats utifrån ett gemensamt förslag från Tyskland och Storbritannien.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Diskussion kring transfer pricing och tull

Av Niklas Schwemin, 10 mars 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonI den senaste tidens utveckling avseende OECD:s arbete med ”Base Erosion och Profit Shifting” (BEPS), är internprissättning en stor del i de pågående diskussionerna. För multinationella företag är internprissättning därför ofta en nyckelfaktor. Men när man talar om internprissättning och gränsöverskridande transaktioner måste man alltid komma ihåg de indirekta skatteeffekter som också följer på det här området, och då i synnerhet tull.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förväntad ökning av diskussioner kring fasta driftställen i Tyskland

Av Niklas Schwemin, 9 februari 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyI oktober 2014 godkände Förbundsrådet (Bundesrat) en förordning angående tillämpningen av armlängdsprincipen vid vinstallokering mellan huvudkontor och dess fasta driftställen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Internprissättningsöverväganden under bokslutstider

Av Niklas Schwemin, 30 januari 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonDet finns två möjliga tillvägagångssätt för ett företag att hantera sin operativa internprissättning på: prissättningsmetoden (price-setting approach) och utfallsmetoden (outcome-testing approach). De skillnader som kan uppstå vid tillämpningen av metoderna är främst knuten till vid vilken tidpunkt internpriserna testas av.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nytt förslag från OECD på gemensam mall för internprissättningsdokumentation

Av Niklas Schwemin, 13 februari 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeNyligen publicerade OECD en publikation innehållande ett förslag på gemensam mall för internprissättningsdokumentation (Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting). Kommentarer och synpunkter efterfrågas fram till den 23 februari 2014. Alla bolag som idag har en internprissättningsdokumentation kommer i och med det förändrade innehållskravet att behöva se över strukturen på innehållet så att det överensstämmer med det nya kravet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.