<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Our authors

Adrian-Daniel Nistor & Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen och Adrian-Daniel Nistor arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping med internprissättningsfrågor.

Pär Magnus: 010-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com

Adrian-Daniel: 073-860 21 46, adrian-daniel.nistor@pwc.com

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.

Kontakt: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson is working at the tax department at PwC's Jönköping office with transfer pricing and issues relating to restructering and changes with major and smaller groups.
Contact: +46 10-212 52 21, amanda.ivansson@se.pwc.com

Amanda Ivansson & Evelina Dahlsjö

Amanda Ivansson and Evelina Dahlsjö works at PwC's Jönköping office within the area of Transfer Pricing, helping MNEs with transfer pricing reporting and compliance.

Amanda: +4610-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com
Evelina: +4610-212 77 66, evelina.dahlsjoe@pwc.com

Anders Carlbom & Hillevi Söderberg

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.

Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com

Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Anders Forslund

Anders Forslund work at PwC’s offices in Stockholm. Anders is a tax advisor and work with transfer pricing.

Contact: +4676-869 52 76, anders.forslund@pwc.com

Andreas Silfverberg

Andreas Silfverberg arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.

Kontakt: 010-212 95 27, andreas.silfverberg @pwc.com

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Anna Berglund

Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.

Kontakt: 010-212 49 15

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Kontakt: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Anna Romby & Fredrik Ohlsson

Anna Romby and Fredrik Ohlsson work with national and international corporate taxation at PwC. Anna and Fredrik are also members of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Anna, +46(0)73 860 17 60 anna.romby@pwc.com
Fredrik, +46(0)10-213 14 19 fredrik.ohlsson@pwc.com

Anna Romby & Ottilie Kaufeldt

Anna Romby och Ottilie Kaufeldt work with national and international corporate taxation at PwC.

Anna: 073-860 17 60, anna.romby@pwc.com

Ottilie: 010-212 45 50, ottilie.kaufeldt@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt & Jesper Öberg

Annika Svanfeldt and Jesper Öberg work as tax specialists at the PwC Stockholm office.
Annika: +46 10-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Jesper: +46 10-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Annika Svanfeldt & Nickta Saberi

Annika Svanfeldt och Nickta Saberi arbetar som Skattespecialister på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Behrang Nikou

Behrang Nikou works at the tax department at PwC’s office in Malmö with transfer pricing.
Contact: +46 10-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Caroline Björnfot & Hanna Myronicheva

Caroline Björnfot and Hanna Myronicheva are both working at PwC's Karlstad office. Caroline works with business legal advice, specialising in corporate law and transactions, and Hanna works with Tax aspects within PE and M&A.
Caroline: +46 10 212 51 22, caroline.bjoernfot@pwc.com
Hanna: +46 76 853 78 75, hanna.myronicheva@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Daniel Glückman

Daniel Glückman arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.

Kontakt: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Daniel Glückman & Jesper Öberg

Daniel Glückman och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.

Kontakt: 010-212 48 18, dimitri.gankin@pwc.com

Emelie Kokkinakis & Amanda Ivansson

Emelie Kokkinakis and Amanda Ivansson works at PwC's Gothenburg and Jönköping office within the area of Transfer Pricing, helping MNEs with transfer pricing reporting and compliance.
Emelie: +4670-267 78 65, emelie.kokkinakis@pwc.com

Amanda: +4610-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Erica Lindgren & Alice Höglund

Erica Lindgren and Alice Höglund works at PwC’s Stockholm office. Erica works with national and international corporate taxation focused on the financial sector. Alice works with corporate taxation.

Erica: 072-880 94 02, erica.x.lindgren@pwc.com

Alice: 072-995 26 97, alice.h.hoglund@pwc.com

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.

Kontakt: 010-212 44 44, erik.sahlberg@pwc.com

Eva Jigvall and Daniel Glückman

Eva Jigvall and Daniel Glückman works at PwC’s Stockholm office with international corporate taxation focused on the financial sector.

Eva: 072-561 53 28, eva.jigvall@pwc.com
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Femke van der Zeijden & Gerard Fauria Bayo

Femke Van der Zeijden and Gerard Fauria Bayo is a director in the M&A and Private Equity tax team at PwC Stockholm and together with Gerard of the ESG Tax Core team at PwC. Gerard Fauria Bayo is an associate in the Swedish transfer pricing team based in Stockholm, Sweden. He joined the team in April 2022, after spending six years studying a double bachelor’s degree in Law and Economics at Pompeu Fabra University in Barcelona, Spain.

Femke: +4672-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com
Gerard: +4673-860 17 91, gerard.fauria.bayo@pwc.com

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Fredrik Jonsson & Marc Gren

Fredrik and Marc are specialised in excise duties and environmental policy instruments.
Fredrik: 070-929 4163, fredrik.jonsson@pwc.com
Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.

Kontakt: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.

Kontakt: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Kontakt: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Fredrik Ohlsson & Håkan Danmyr

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Håkan arbetar med internationell företagsbeskattning.

Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
br>
hakan.danmyr@pwc.com

Hanna Myronicheva & Femke Van der Zeijden

Hanna Myronicheva and Femke Van der Zeijden works at PwC in Stockholm and Karlstad with Tax aspects within PE and M&A.

Hanna: +46 76 853 78 75, hanna.myronicheva@pwc.com
Femke: +46 72 995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz is working at PwC´s office in Jönköping as a tax adviser.
Contact: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm.
010-212 6025
Jessica Holtz Forsberg is an authorized tax consultant at PwC's Stockholm office. She specializes in international corporate tax and transfer pricing.
+46 10-212 6025

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck arbetar på PwCs: kontor i Örebro med frågor som rör internationell beskattning av såväl företag, dess anställda som privatpersoner. Johanna har även stor kunskap om företagsetableringar på den norska marknaden.
010-212 47 41
Johanna Glimmerbeck works with issues relating to international taxation of companies, their employees and private individuals at PwC’s office in Örebro. Johanna also has extensive knowledge of business start-ups on the Norwegian market.
+46 10 212 47 41

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Kajsa Boqvist & Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com
Kim Jokinen and Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: +46 10 212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lena Blomstedt

Lena Blomstedt arbetar med moms på PwC:s kontor i Gävle.
010-212 75 09
Lena Blomstedt works with VAT at PwC's office in Gävle.
+46 10-212 75 09

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
Kontakt: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lukas Nilsson

Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 91 91
Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 91 91

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Malin Börestam

Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. 010-212 47 36

Marcus Hammarstrand & Eva Jigvall

Eva Jigvall and Marcus Hammarstrand work at PwC’s offices in Stockholm and Gothenburg. Eva works with international corporate taxation focused on the financial sector. Marcus specializes in international transactions.

Eva: +46 72 561 53 28, eva.jigvall@pwc.com

Marcus: +46 10 213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Marcus är ansvarig för PwC:s arbete med DAC6 och arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning.
Marcus: 010-213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.winquist@pwc.com
Marcus Hammarstrand and Oscar Winquist works at PwC's office in Gothenburg and Stockholm with international corporate taxation.
Marcus: +46 10 213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.winquist@pwc.com

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Maria Plannthin

Maria Plannthin works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Contact: 072-353 06 71, maria.plannthin@pwc.com

Maria Plannthin & Anders Forslund

Maria Plannthin och Anders Forslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Maria och Anders är skatterådgivare och arbetar med internprissättning.
Maria: 072-353 06 71, maria.plannthin@pwc.com
Anders: 076-869 52 76, anders.forslund@pwc.com

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Mikael Krantz Nordin & Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Nadja Lindberg

Nadja arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med inkomstskatterättslig rådgivning till såväl ägarledda företag och dess delägare som internationella koncerner. Nadja är även särskilt specialiserad på beskattning av privatpersoner.
Kontakt: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Pär Magnus Wiséen & Andreas Carlsson

Pär Magnus Wiséen och Andreas Carlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Andreas: 010-212 95 27, andreas.carlsson@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Raman Atroshi

Raman Atroshi arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning samt internprissättning.
010-212 91 39
Raman Atroshi works at PwC's Stockholm office, specialising in tax issues relating to national and international corporate taxation and internal pricing.
+46 10 212 91 39

Rebecka Fröjd & Ulrika Lundh Eriksson

Rebecka Fröjd och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Rebecka: 010-212 92 49, rebecka.froejd@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Rebecka Fröjd Ulrika & Lundh Eriksson

Rebecka Fröjd and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC’s office in Gothenburg with national and international corporate taxation focusing on transport, logistics and shipping.
Rebecka: +46 10 212 92 49, rebecka.froejd@pwc.com

Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Ruby Rojas

Ruby Rojas works as a tax consultant within the Transfer Pricing field. She is based in Malmö, where she is part of PwC’s global network of professionals.
Contact: +46 70 746 87 14, ruby.rojas@pwc.com

Ruby Rojas & Behrang Nikou

Ruby Rojas and Behrang Nikou work at PwC’s office in Malmö. Ruby and Behrang work within the Transfer Pricing area.

Ruby: +46 70 746 87 14, ruby.rojas@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Rúbia Monteiro

Rúbia Monteiro arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 77 65
Rúbia Monteiro works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 77 65

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Sara Lörenskog and Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Sophie Broqvist

Sophie Broqvist arbetar på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping med bolagsbeskattning, med särskilt fokus på deklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 66 82
Sophie Broqvist works at PwC's office in Linköping/Norrköping with corporate taxation.
+46 10-212 66 82

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Kontakt: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Tom Ekberg & Anna Gustring Boman

Tom Ekberg och Anna Gustring Boman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Tom arbetar som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor och pensionsrisker. Anna arbetar som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
Tom: 010-212 48 59, tom.ekberg@pwc.com
Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Marc Gren & Ulf Särkioja

Marc Gren and Ulf Särkioja works at PwC:s office in Stockholm. Marc and Ulf are specialists in excise duties.

Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Vidar Ambrosiani & Hjalmar Leander Zaar

Vidar Ambrosiani and Hjalmar Leander Zaar works at PwC’s office in Stockholm. Vidar specialises in tax-related issues concerning international och nationell companies. Hjalmar specialises in entrepreneurial companies and their owners.

Vidar: +46 73-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com
Hjalmar: +46 72-152 81 48, hjalmar.leander.zaar@pwc.com

Viktoria Högström Unell

Viktoria Högström Unell arbetar på PwC:s kontor i Västerås med bland annat frågor som rör företagsbeskattning.

Kontakt: 010-212 55 64, viktoria.hogstrom.unell@pwc.com