Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Valet skapar heta skattediskussioner i Almedalen

Valet skapar heta skattediskussioner i AlmedalenBehovet av en ny skattereform stod i fokus vid PwC:s utfrågning av partiernas talespersoner i Almedalen. På tisdagen hade Mats Persson, Liberalerna, en debattartikel i frågan i Dagens industri och på måndagen presenterade Cecilia Widegren och Moderaterna motsvarande förslag vid sitt ekonomisk-politiska seminarium. Tidigare har finansminister Magdalena Andersson vid flera tillfällen sagt att hon vill se en ny stor översyn av det svenska skattesystemet.

Vilka bör då utgångspunkterna för en ny skattereform vara gällande innehåll och inriktning? Där tog enigheten i princip slut. Något annat var dock inte heller att vänta i detta skede. Allianspartierna vill se en reform som främjar företagande och arbete med gröna inslag. I detta inrymdes en fortsatt sänkning av bolagsskattesatsen, där Kristdemokraterna till och med nämnde en skattesänkning till 18 procent. Socialdemokraterna var tämligen vaga i sina reformambitioner medan Vänsterpartiet vill se höjda kapitalskatter och inslag som främjar innovationer. Någon ytterligare sänkning av bolagsskattesatsen behövs inte i dagsläget var slutsatsen från såväl Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Internationell konkurrenskraft, om än ur olika perspektiv, var dock en gemensam uppfattning hos samtliga. Det blir ”tuffa samtal och en hård resa efter valet” var budskapet från Socialdemokraterna.

Frågan om en ny skattereform är nu på allvar uppe på bordet och den återkommer efter valet. Om detta var partierna ense.

Seminariets rubrik var ”Vilka är de aktuella företagsskattefrågorna inför valet?” På denna fråga hade partierna följande budskap:

Socialdemokraterna

 • tidigare förslag om ändrade 3:12-regler bör tas upp igen
 • ny skatt på finansiella tjänster, bankerna måste vara med och betala

Vänsterpartiet

 • höjda skatter på kapital
 • en röd skatteväxling med sänkta skatter för vissa låg- och medelinkomsttagare och höjda kapitalskatter och förmögenhetsskatt

Sverigedemokraterna

 • slopad allmän löneavgift för de första tre anställda
 • sänkt skatt för pensionärer
 • sänkta arbetsgivaravgifter
 • sänkt skatt på bensin

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet

 • förbättrade regler gällande personaloptioner
 • förbättrade 3:12-regler
 • sänkt skatt på arbete

Kommentar

Som vi tidigare rapporterat i Tax matters tycks sittande regering ha svårt att formulera nya förslag kring de skattefrågor man anser viktiga. Detta färgade debatten där Liberalerna och Sverigedemokraterna framstod som mest konkreta och tydliga med vad man vill förändra. Det blir allt tydligare att Liberalerna är det parti i Alliansen som driver skattefrågorna hårdast.

En stor behållning av seminariet och ett för många familjeföretag glädjande besked var att Allianspartierna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet under seminariet gemensamt kom fram till att driva ett snabbspår i riksdagen gällande generationsskiftesfrågan i 3:12-regelverket. Detta redan till hösten.

Vad gäller frågan om en ny stor skattereform var man som sagt i stort eniga om att en sådan behövs, men tämligen oense om utgångspunkterna för en sådan. Skillnaderna mellan blocken framstår som ganska tydliga där Alliansen pekar på ett behov av sänkta skatter såväl för företag som löntagare för att göra Sverige konkurrenskraftigt medan regeringen och Vänsterpartiet lägger fokus på finansieringen av välfärden och en fortsatt grön skatteväxling. Under seminariet svarade publiken på frågan om man önskade en blocköverskridande skattereform efter valet vilket en stor majoritet ville. Det tycks således finnas ett visst tryck på politikerna att åstadkomma detta och det är tydligt att detta kommer vara en återkommande fråga fram till valet. Följ den fortsatta debatten här på Tax matters!

Se hela debatten här

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson
Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Kristianstad. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika Lundh Eriksson and Anders Månsson works at PwC’s office in Gothenburg and Kristianstad. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.