Tydlighet kring behovet av en skattereform

Tydlighet kring behovet av en skattereform ‹ Tillbaka till artiklarna

Tydlighet kring behovet av en skattereformSkattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa? Detta var rubriken för LO:s seminarium i Almedalen kring behovet av en ny skattereform.

Samtliga paneldeltagare var överens om att det finns ett behov av en skattereform, dock utifrån lite olika perspektiv.

I panelen medverkade Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi,
Ali Esbati, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, Vänsterpartiet
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot i skatteutskottet, Socialdemokraterna samt
Niklas Wykman, riksdagsledamot i finansutskottet, Moderaterna.

Katarina Nordblom inledde med en kort historik med utvecklingen sedan den senaste skattereformen i början av 1990-talet. Ledorden i denna reform var enkelhet, likformighet och transparens. Lön skulle beskattas med max 50 procent och kapital med 30 procent. Samtidigt breddades skattebaserna bland annat med en enhetlig momssats. Ett mycket stort antal ändringar har genomförts sedan reformen. Bland annat har skattekilen för lön och kapital ökat från 20 procent till 40 procent (enheter) samt differentierade skattesatser införs inom moms. Katarina kommenterade LO:s rapport om behovet av en reform och att en sådan är nödvändig för att säkerställa skattessystemets legitimitet och att ekonomisk bärkraft ska styra beskattningen. Reformen ska vara fullt finansierad, med lättbegripliga regler och bör även stimulera arbetsutbudet med sänkt skatt på arbete. Vidare bör en enhetlig moms införas samt även fastighetsbeskattning.

Ali Esbati ställde sig positiv till en skattereform och ställde frågan vilka reella problem behöver lösas med nya skatteregler. Växande klyftor bör motarbetas med ett ökat skatteuttag såsom fastighetsskatt, slopade ränteavdrag, progressiv kapitalbeskattning. I övrigt ansåg Ali att skatten på arbete bör sänkas för låginkomsttagare genom ett höjt grundavdrag. Vidare nämndes att nya skatteregler bör fokusera på social och geografisk sammanhållning samt att värna klimatet.

Patrik Lundqvist resonerade kring behovet av en bred skattereform och ställde frågan vad vi i samhället vill göra, det vill säga vilka uppgifter ska samhället stå för. Vidare påpekade han att de har lagt förslag för att minska så kallad inkomstomvandling men att man inte för stöd för förslaget i riksdagen. Patrik önskar en justering av kapitalbeskattningen med avtrappade ränteavdrag och generellt högre uttag av skatt. Banksektorn behöver bidra mer. Och samma inkomst bör beskattas med samma skattesats (läs: pension och lön) samt att en enhetlig momsskattesats, fastighetsskatt bör införas. Avslutningsvis underströk han att även kommunalskattesatserna bör harmonieras, detta med generella statsbidrag.

Niklas Wykman, valde att inte presentera Moderaternas förslag till nya skatteregler utan kommenterade LO:s rapport om behovet av en skattereform. LO:s förslag är balanserat och väl avvägt. Men att jobbskatteavdragen haft mer positiv effekt än vad LO påstår och att det är ett dåligt förslag att ersätta jobbskatteavdragen med höjda grundavdrag, detta eftersom höjda grundavdrag skapar tröskeleffekter. Vad gäller fastighetsbeskattning bör en fastighetsskatt även framgent vara kommunal för att skapa lokal legitimitet. Vad gäller ägarbeskattningen så har problemet med så kallad inkomstomvandling kommit att överdrivas. Vad gäller kapitalbeskattningen bör familjeföretagande och långsiktiga aktieinnehav premieras med mer generös beskattning.

Har du frågor om skatt?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln