Läs artikeln

Så påverkas svenska företag av BEPS

OECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

Multinationella företag kommer med största sannolikhet möta flera och nya utmaningar vid rapportering och genomförandet av sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbseminarium: Är ni redo att implementera Country-by-Country-rapportering?

OECD:s slutrapport för åtgärdspunkt (Action plan) 13 – Internprissättningsdokumentation och Country-by-Country-rapportering, inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender som berör entreprenörsledda företag

Hårdare skattekonkurrens och möjligheter till lägre skatt på investeringar och vinster från forskning och utveckling är några trender som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe

Slutrapporten för action 7, ”Preventing the Artificial Avoidance of PE status” är det tredje dokumentet avseende fasta driftställen inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

OECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

De förändrade riktlinjerna utifrån innehållet i BEPS handlingsplan action 8-10 ger en fördjupad vägledning på en rad viktiga områden inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas multinationella koncerner av BEPS? Nytt webbseminarium

Torsdagen den 29 oktober klockan 16:00 bjuder PwC in till den andra delen av seminarieserien gällande OECD:s slutliga rapporter om BEPS - ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Måndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

OECD publicerade nyligen inom ramen för BEPS-projektet reviderade riktlinjer för upprättandet av internprissättningsdokumentation. En av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

OECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s slutliga rekommendationer gällande BEPS

Igår, den 5 oktober, publicerade OECD sina slutliga rekommendationer gällande BEPS-projektet. G20-ländernas finansministrar kommer senare ...

Läs artikeln