Skatteverket beskattar lån med fåmansföretagsaktier i pant som löneinkomst

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-taxEn ägare till ett fåmansföretag på Cypern har lämnat sina privatägda aktier i företaget som pant till säkerhet för ett privat lån från en svensk bank.

Banken har enligt avtal förvaltat företagets likvida tillgångar.

Skatteverket anser att lånet i praktiken har lämnats med företagets tillgångar som pant. Då detta är i strid med 11 kapitlet 45 § inkomstsskattelagen (det skattemässiga utvidgade låneförbudet) har Skatteverket beskattat lånebeloppet såsom inkomst av tjänst hos företagaren. Dessutom har företagaren påförts skattetillägg om 40 procent av den undanhållna skatten.

Skatteverkets beslut grundar sig på en mängd specifika omständigheter. Detta, i kombination med det faktum att låneförbudsreglerna normalt ska tillämpas restriktivt, gör beslutet svårtolkat. För aktieägare som tagit privata lån med sina aktier i fåmansföretaget som pant finns det dock all anledning att följa utvecklingen noggrant.

/Peter Hellqvist och Oscar Warglo

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln