PwC i Almedalen - På årets skatteagenda står beskattning av entreprenörer och FoU

‹ Tillbaka till artiklarna

Villkoren för forskning och utveckling (FoU) och entreprenörskap är aktuella områden just nu. Vi har därför bett Sveriges ledande entreprenörskapsforskare, professor Pontus Braunerhjelm, att leda debatten under årets skatteseminarier i Almedalen.

Effekter av den aviserade höjningen av skatten vid utdelning och försäljning av aktier för fåmansföretagare är ämnet för det första seminariet. Det andra seminariet adresserar frågan om skatteincitament för FoU i inkomstskattelagen ur ett internationellt perspektiv.

Pontus leder i dag den entreprenörskapsutredning som ser över förutsättningarna för entreprenörskap och entreprenörer i Sverige. Det gör han utöver att vara forskningsledare på Entreprenörskapsforum, en av Sveriges ledande tankesmedjor, och innehavare av en professur på KTH i Stockholm.

För några år sedan ansvarade Pontus för Globaliseringsrådets rapport, vilken nu åter aktualiseras. Den nya utredning som han nu leder på uppdrag av näringsminister Mikael Damberg ska vara klar i oktober 2016.

I sin forskning har Pontus fokuserat på entreprenören bakom företaget, innovationer och på vikten av låga kapitalkostnader. Han har skrivit flera policyböcker tillsammans med SEB:s Klas Eklund och Magnus Henreksen, professor vid IFN, Sveriges tyngsta utredningsinstitution. Pontus är den ekonom som under det senaste halvåret haft flest debattartiklar på Sveriges ledande debattsidor.

Vilka tar Pontus med sig till Almedalen? Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström och superentreprenören Rune Andersson är några personer. AstraZenecas vd Jan-Olof Jacke kommer också, liksom Camilla Ljunggren, vd Business Challenge. En utförlig inbjudan med namn på panelister presenteras nedan.

Tid och plats

Möt Pontus Braunerhjelm och våra övriga panelister i Almedalen. På förmiddagen, tisdagen den 30 juni är det dags. Klockan 09:00-10:00 handlar det om effekter av höjd beskattning av entreprenörer och klockan 10:30-11:30 är det fokus på ökade skatteincitament för FoU i Sverige. Platsen är Hästgatan 9.

En utförligare presentation av seminarierna kommer i senare bloggar.

Väl mött!

Hans Peter Larsson och Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln