Adventskalendern 2019: kontrollera att du har uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2019

GettyImages-1049227008_1200x630 ‹ Tillbaka till artiklarna

Ge dig själv lite julefrid genom att hälla upp en liten kopp med glögg, spela lite Nat King Cole i bakgrunden och kontrollera att du har tagit ut tillräckligt med lön under 2019, det vill säga att du som delägare i ett så kallat fåmansföretag uppfyller löneuttagskravet. Det kan bli en tråkig julklapp att i efterhand upptäcka att du missade det.

Om du är aktiv och arbetar i ett onoterat företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler, de så kallade 3:12-reglerna. Lite förkortat och förenklat innebär dessa regler att utdelningar och kapitalvinster upp till ett så kallat gränsbelopp beskattas med 20 procent och utdelning och kapitalvinster som överstiger gränsbeloppet beskattas som löneinkomst. Skatten på löneinkomsten är beroende på var i landet du bor och vilken lön du har men kan bli upp mot cirka 60 procent (2019).

Läs även: Dags att se över löneuttaget i fåmansföretag

En delägare kan beräkna sitt gränsbelopp enligt två metoder, förenklingsregeln eller huvudregeln. Om delägaren använder huvudregeln är det möjligt att tillgodoräkna sig en del av de kontant utbetalda bruttolönerna som bolaget och dess dotterföretag betalat ut under 2019, det så kallade lönebaserade utrymmet. Men (för det finns alltid ett men) då måste delägaren eller någon närstående ta ut tillräckligt hög lön från bolaget eller dess dotterföretag, det vill säga uppfylla ett löneuttagskrav. För inkomstår 2019 uppgår löneuttagskravet till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (386 400 kronor år 2019) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och i dess dotterföretag eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kronor år 2019).

Här är det viktigt att ha med sig att reglerna avser kontant utbetald bruttolön (förmåner ingår inte) och lönen måste vara utbetald under 2019. Det är också bra att ta med sig att det finns en begränsning för hur mycket lönebaserat utrymme som en delägare får tillgodoräkna sig. Utrymmet får nämligen inte överstiga femtio gånger den egna, eller någon närståendes, ersättning från företaget och dess dotterföretag.

Om du vill ha hjälp med att kontrollera att du uppfyller löneuttagskravet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Maria Wettersten

Maria Wettersten

Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 56 77
Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg with
+46 10 212 56 77

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln