Elektronisk exportbevisning infördes 1 maj

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonFrån och med den 1 maj är det möjligt att ansöka om elektronisk exportbevisning från Tullverket. Bevisningen är en förutsättning för att avsluta vissa tullförfaranden men är även ett bra sätt att styrka exporter exempelvis vid en momsgranskning.

Tidigare har exportbevisning varit pappersbaserad och krävt omfattande administration. Från och med 1 maj 2015 utfärdar Tullverket elektronisk exportbevisning som man bland annat kan hitta på ”Mina Sidor” på Tullverkets hemsida.

Enligt Tullverket krävs exportbevisning i följande situationer:

  • när man avslutar ett förfarande med ekonomisk verkan, till exempel aktiv förädling, passiv förädling eller temporär import
  • vid återimport efter temporär export
  • vid begäran om återbetalning av tull vid retur efter import.

Enligt vår uppfattning är exportbevisning ett effektivt och tillförlitligt sätt att styrka sina exporter ur även andra synvinklar, exempelvis vid en momsgranskning.

Det är fortfarande ett krav att exportbevisningen ska begäras i exportdeklarationen genom att ange koden 30400.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln