<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avdrag för klimatkompensation

Avdrag för klimatkompensation ‹ Tillbaka till artiklarna

Avdrag för klimatkompensationNu har Högsta förvaltningsdomstolen öppnat upp för en grönare värld och beviljat avdrag för klimatkompensation förutsatt att klimatkompensationen syns i bolagets marknadsföring.

Domen avser Arla Foods AB (Arla) som producerar och säljer bland annat ekologiska mejeriprodukter. Bolaget betalade 2013 cirka 5,8 miljoner kronor för att klimatkompensera de utsläpp av koldioxid som produkterna inom bolagets ekologiska sortiment medfört. Klimatkompensationen gick ut på att bolaget betalade två företag som i sin tur planterade träd i Afrika och förvärvade och makulerade utsläppskrediter motsvarande den mängd koldioxid Arlas mejeriprodukter orsakade. Arla fick som motprestation rätt att använda varumärkessymbolen ”ZeroMission” som visar att produkterna är klimatkompenserade samt dokumentation om att avtalad trädplantering skett.

Arla yrkade skattemässigt avdrag för utgifterna med stöd av att de utgjort marknadsföringskostnader som förbättrat bolagets försäljning av de ekologiska produkterna.

Skatteverket ansåg att Arla inte fått någon motprestation från mottagarna av ersättningarna varför utgifterna utgjorde gåva och avdrag nekades.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att utgifter som ett aktiebolag har normalt är avdragsgilla förutsatt att de inte omfattas av avdragsförbudet för gåvor. HFD tar upp sin tidigare dom från den 19 september 2014 (HFD 2014 ref. 62) som också gällde avdrag för klimatkompensation. I domen sålde ett bolag (Saltå Kvarn AB) ekologiska livsmedelsprodukter och yrkade avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följde av företagets transporter. Kompensationen bestod av förvärv av utsläppskrediter som gav förutsättningar för trädplanteringsprojekt i Uganda. Bolaget använde sig dock inte av klimatkompensationsåtgärderna i sin marknadsföring. HFD nekade i det fallet avdrag för kostnaderna då bolaget inte fått någon direkt motprestation och då det inte fanns någon anknytning mellan företagets produkter och trädplanteringen.

HFD menar att domen (HFD 2014 ref. 62) bekräftar rådande praxis men att den inte ska förstås på så sätt att ett företags utgifter för klimatkompensation aldrig får dras av. Det finns en stor medvetenhet hos konsumenter om koldioxidutsläpp och att det därför hos bolag som producerar varor med påtagliga koldioxidutsläpp finns ett kommersiellt intresse av att vidta åtgärder för att neutralisera utsläppen och kunna kommunicera åtgärderna via marknadsföring av produkterna. Eftersom klimatkompensationen främjat avsättningen av de ekologiska mejeriprodukterna kan utgifterna inte anses utgöra gåvor utan är att se som avdragsgilla marknadsföringskostnader.

Kommentar

Avdragsrätt för klimatkompensation är en politiskt het fråga. Inför valet 2014 lovade Miljöpartiet att företag som klimatkompenserar ska få hantera sina utgifter som skattemässigt avdragsgilla. Det löftet har ännu inte infriats men Miljöpartiet går i år återigen till val på frågan om avdragsrätt för klimatkompensation. Samtidigt har företag som MAX Burgers, Saltå Kvarn och Arla med flera under flera år stångats den rättsliga vägen med Skatteverket och domstolar där skatterättsligt avdrag nekats.

Genom att pröva Arlas fall visar HFD att miljöfrågan ligger i tiden och att kostnader för klimatkompensation (förutsatt att bolaget marknadsför detta) utgör kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.

Kontakt: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln