Läs artikeln

Tullutmaningar att vänta för svenska företag oavsett hur brexit slutar

Diskussionerna kring en eventuell brexit visar hur angeläget det är för företag med gränsöverskridande varuhandel att stärka upp sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande tullhantering påverkar företagens ekonomi

Det är oroligt i världen och vi kan förvänta oss ett allt mer protektionistiskt handelsklimat. Putin flyttar gränser, Trump hotar med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

Tullverket kontrollerar just nu att samtliga företag som har tullagertillstånd uppfyller de nya och utökade kraven som fastställts i den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Elektronisk exportbevisning infördes 1 maj

Från och med den 1 maj är det möjligt att ansöka om elektronisk exportbevisning från Tullverket. Bevisningen är en förutsättning för att ...

Läs artikeln
Dela