Läs artikeln

Lagrådsremiss innebär stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Den 19 januari överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet, med förslag till nya regler för marknaderna med finansiella instrument. ...

Läs artikeln