Läs artikeln

Andelarna i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade

Skatterättsnämnden har prövat frågan om ett aktiebolags andelar i en bostadsrättsförening kommer att vara näringsbetingade vid en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagsbeslut om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

Riksdagen har nu tagit beslut om ökade möjligheter att få hyra ut bostadsrätter i enlighet med regeringens förslag. Den som äger en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bostadsrättsföreningens tillfälliga innehav av en fordran var inget hinder mot äktheten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning

Frågan gällde om en utdelning på andelar i en värdepappersfond (räntefond) är hänförlig till föreningens fastighet eller om den ska anses ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

I en proposition föreslår regeringen dels utökade möjligheter att upplåta bostadsrättslägenheter i andra hand och dels en möjlighet för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppskjuten kapitalvinstskatt på bostadsförsäljning – en olönsam affär?

Den som har fått uppskov med beskattning av vinst vid försäljning av sin bostad ska betala skatt på uppskovsbeloppet varje år. Med dagens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ändrad beskattning av oäkta bostadsrätter

Bostadsbeskattningskommittén föreslår att beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar ska ändras och att den kommunala ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några ”kom ihåg” för bostadsrättsföreningar vid inledningen av 2014

Se till att vara ute i god tid och ha kontroll över vad som gäller för bostadsrättsföreningar under 2014. Senast den 31 januari 2014 Kom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är din bostadsrättsförening äkta eller oäkta vid årsskiftet?

En bostadsrättsförenings karaktär har betydelse för både föreningens och medlemmarnas beskattning. Det är många gånger fördelaktigare att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta

Frågan i målet är hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar föreningens skattemässiga karaktär. ...

Läs artikeln