Läs artikeln

Lagförslaget om rapportering av gränsöverskridande arrangemang

Vi rapporterade om införandet av en rapporteringsskyldighet för gränsöverskridande arrangemang i Tax matters den 3 april 2018. Nu har det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!

Införandet av en informationsskyldighet för skatterådgivare har länge varit på tapeten och finns redan i flera länder, som Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska fonder har rätt till hemvistintyg

Den 15 april meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att en svensk värdepappersfond har rätt till hemvistintyg i Sverige. Utgången i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Överraskande dom om utländska investeringsfonder – bakläxa till lagstiftaren?

Den 18 mars meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i ett mål om vad som utgör en utländsk investeringsfond. Utgången var inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu blir det mer rapportering - FATCA var bara början

52 stater har anslutit sig till en OECD-konvention om automatiskt utbyte av information om finansiella konton enligt en global standard som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mera om FATCA, och vad som kommer sen…

FATCA, det amerikanska systemet för att identifiera amerikanska personers tillgångar utomlands kommer nu allt närmare, vilket vi har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige träffar äntligen informationsutbytesavtal med USA om FATCA

Den 28 april meddelades det att Sverige och USA har kommit överens om innehållet i ett informationsutbytesavtal på basis av den amerikanska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

FATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragen - släpper Skatteverket någon över bron?

PwC har gått igenom ett tjugotal dialogsvar från Skatteverket om de nya ränteavdragsbegränsningarna. Genomgången bekräftar förväntningarna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket urholkar den svenska skattebasen

Skatteverket har genom ett nyligt ställningstagande befriat många utländska ägare i svenska investeringsfonder från svensk kupongskatt. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Möjlighet för bolag med brutna räkenskapsår att få lägre beskattning

Regeringen har lämnat ett reviderat lagförslag i lagrådsremissen "Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag". Detta ...

Läs artikeln
Dela