Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sara Lörenskog och Julia Shao

Sara Lörenskog och Julia Shao arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Sara Lörenskog and Julia Shao works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Nya momsregler för vouchers

Av Sara Lörenskog och Julia Shao, 30 januari 2018

Nya momsregler för vouchersEU:s mervärdesskattedirektiv saknar idag bestämmelser om hur vouchers (till exempel värdekuponger, presentkort och andra värdebevis, i såväl fysisk som elektronisk form) ska behandlas momsmässigt. Någon harmonisering av reglerna finns således inte och bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat är långt ifrån enhetliga. Med anledning av EU-kommissionens förslag om att införa gemensamma bestämmelser om vouchers i mervärdesskattedirektivet har Finansdepartementet under hösten i en promemoria föreslagit implementering av de nya bestämmelserna i den svenska momslagstiftningen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.