Läs artikeln

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med ...

Läs artikeln