Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sara Lörenskog och Anna Franzén

Sara Lörenskog och Anna Franzén arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Anna arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag, omstruktureringar och rådgivning inom den finansiella sektorn.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna: 010-212 90 71, anna.franzen@pwc.com
Sara Lörenskog and Anna Franzén works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Anna works with international active companies, restructuring and advisory services in the financial sector.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna: +46 10 212 90 71, anna.franzen@pwc.com

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Av Sara Lörenskog och Anna Franzén, 18 maj 2017

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktierHögsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. Dessa kostnader har tidigare betraktats som ej avdragsgilla ur ett momsperspektiv. Omständigheterna i målet var specifika, men domen öppnar ändå upp en viss möjlighet för bolag att yrka avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av dotterbolagsaktier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.