Läs artikeln

Skadestånd utgjorde skattepliktig inkomst

Två bolag ingick avtal om gemensamt förvärv av fastigheter. Då transaktionen inte genomfördes som planerat fick det ena bolaget ersättning ...

Läs artikeln