Läs artikeln

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att anskaffningsutgiften för förvärv av byggnad tillsammans med tomträtt i sin helhet ska ...

Läs artikeln