Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe

Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Rohit arbetar med internprissättningsfrågor och har erfarenhet av olika områden inom internationell beskattning och finansiella transaktioner och Gustav arbetar med internprissättningsfrågor.
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Gustav: 010-212 92 52, gustav.weidenstolpe@pwc.com
Rohit Sidhwani and Gustav Weidenstolpe works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg. Rohit works with transfer pricing and he has experience in international tax, tax reporting, mergers & acquisitions, treasury and financial transactions and Gustav works with transfer pricing.
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Gustav: +46 10 212 92 52, gustav.weidenstolpe@pwc.com

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Av Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe, 15 december 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngSverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra länder Sverige saknar utbyte med. Ett av dessa är Kina som dock inte kräver lokal inrapportering av CbCR.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Av Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe, 8 december 2017

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets slut. Frågan är dock om det även krävs en sekundär/lokal inlämning av rapporten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.