Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

peter.hellqvist@pwc.com
Hitta mig på:

Tydlighet kring behovet av en skattereform

Av Peter Hellqvist, 5 juli 2018

Tydlighet kring behovet av en skattereformSkattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa? Detta var rubriken för LO:s seminarium i Almedalen kring behovet av en ny skattereform.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat tillväxt och etablerat sig runt om i världen. Det är också de små och medelstora företagen som står för större delen av jobbtillväxten i Sverige. Men vilka är utmaningarna när dessa företag står inför ett generationsskifte? Och vad kan ägarformen private equity tillföra? Patrik Hedelin, eEquity och Peter Hellqvist, PwC, sammanfattar seminariet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Investera dig genom generationsskiftet

Av Peter Hellqvist, 30 juni 2017

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0005_orange.pngVilken roll kan ägarformen private equity ”riskkapitalet” spela vid ett generations- eller ägarskifte? Allt färre familjeföretag överlåts idag inom familjen. Istället överlåts allt fler externt där en ny huvudägare kommer in och de aktiva inom familjen behåller en mindre andel. På så sätt kan de som vill kliva av få ut värdet av sina andelar och de som vill vara kvar kan vara det tillsammans med en ny kapital- och kunskapsstark partner. Följ diskussionen i Almedalen!

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Samarbete viktigt för att lyckas med socialt entreprenörskap

Av Peter Hellqvist, 7 juli 2016

Soledad Piñero Misa, vd och grundare till företaget Retoy delar här med sig av sina intryck från vårt seminarium om socialt entreprenörskap och filantropi i Almedalen. Hon betonar vikten av samarbete mellan näringsliv, ideel och offentlig sektor för att lösa samhällsproblem gemensamt, vilket panelen var eniga om.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

"Det bästa seminariet i Almedalen"

Av Peter Hellqvist, 7 juli 2016

Susanne Wallin på företaget Snabbalys inspirerades av vårt seminarium om socialt entreprenörskap och av paneldeltagarnas engagemang och framtidstro inom detta område.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Entreprenörsdag i Almedalen

Av Peter Hellqvist, 6 juli 2016

Almedalen_rosor_hstgatan_9_2016.jpgIdag bjöd vi in till samtal om socialt entreprenörskap och filantropi med en namnkunnig panel bestående av bland andra Niklas Adalberth, medgrundare till Klarna och Madeleine Linins Mörner, Axfoundation och Nina Hoas, UBS. Företagande och entreprenörskap var även uppe för diskussion på andra seminarier. SVCA diskuterade bland annat om aktivt ägande och hos Svenskt Näringsliv presenterade Johan Fall rapporten ”Vad händer med entreprenörsskatten?”.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

Av Peter Hellqvist, 6 juli 2016

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling har ökat under senare år.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Socialt entreprenörskap och filantropi

Av Peter Hellqvist, 29 juni 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngSom rådgivare ser vi bland entreprenörer en tydlig trend vad gäller intresset för socialt entreprenörskap och filantropi. Med socialt entreprenörskap avser jag här att företagande, helt eller delvis, används som organisationsform för att lösa viktiga problem i samhället. Hur fungerar dagens skatteregler i detta hänseende och finns det behov av nya justerade regler?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Banklån med fåmansföretagsaktier som pant

Av Peter Hellqvist, 20 maj 2016

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngEn företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privatägda aktier i ett fåmansföretag. Kammarrätten har, mot Skatteverkets yrkande, beslutat att lånet inte ska beskattas som ett förbjudet lån.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Obligatorisk registrering av ägare till juridiska personer – nytt lagförslag

Av Peter Hellqvist, 17 mars 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangePenningtvättsutredningen lämnade nyligen sitt slutbetänkande "Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” (SOU 2016:8). Utredningen föreslår bland annat att en ny lag om registrering av ägare införs, i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, detta baserat på EU:s penningtvättsdirektiv.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.