Läs artikeln

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) har enats om ett förslag på direktiv för dubbelbeskattningslösningar inom EU. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagen antar nya regler för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering

Den 1 mars 2017 antog riksdagen, regeringens lagförslag avseende dokumentation vid internprissättning och land-för-land rapportering på ...

Läs artikeln