Läs artikeln

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Det har visat sig innebära stora utmaningar för multinationella koncerner när internprissättning av koncernintern treasuryverksamhet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

En kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan ...

Läs artikeln