Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Emiliha arbetar arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: 010-212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Emiliha works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: +46 10 212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

Av Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão, 6 april 2017

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngEn kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan och därmed begränsar möjligheten för senare myndighetsbeslut i samma fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.