Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Behrang arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou works at PwC’s office in Stockholm and Malmö. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Behrang works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

Av Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou, 23 november 2018

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisionerEU-kommissionen uppmuntrar skattemyndigheter att pröva nya samarbetsformer i syfte att fördjupa utbytet av information mellan medlemsstaterna. Detta för att öka myndighetens möjlighet till insyn i och förståelse av de nya affärsmodeller som digitaliseringen och den ökade globaliseringen har inneburit.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.