Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

paer.magnus.wiseen@pwc.com
Hitta mig på:

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Av Pär Magnus Wiséen, 16 november 2016

Rapport_Tax_Transparency_and_CbCR.jpgNu kommer vår senaste uppdatering av Tax transparency and country-by-country reporting – BEPS and beyond. Publikationen innehåller en sammanfattning och jämförelse av de viktigaste landsspecifika rapporteringskraven. Du får en användbar referensguide till nuvarande och kommande bestämmelser med länkar till gällande lagsitftning och anvisningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förändringarna i internationella skatteregler – positivt eller negativt för Sverige?

Av Pär Magnus Wiséen, 21 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.pngI Dagens Industri den 19 oktober gick det att läsa att de införda förändringarna i de internationella skattereglerna kan få bolag att flytta ut från Sverige. Som rapporterats om tidigare i Tax matters innebär reglerna ett tydligare krav på att vinster beskattas där verksamheten de facto bedrivs och beslut fattas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Byte till nytt låneavtal med marknadsmässig ränta träffas av korrigeringsregeln

Av Pär Magnus Wiséen, 27 juni 2016

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.pngHögsta förvaltningsdomstolen har funnit att korrigeringsregeln i inkomstskattelagen kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett annat avtal, med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Utgången var oväntad med hänsyn till tidigare praxis och domen kommer att medföra osäkerhet i många avseenden. Bland annat kan det finnas risk för att ändring av ett koncerninternt marknadsmässigt avtal leder till negativa skattekonsekvenser, även om det nya avtalet är marknadsmässigt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Föreslagna förändringar i riktlinjerna för internprissättning godkända

Av Pär Magnus Wiséen, 21 juni 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngDen 23 maj godkände OECD ändringarna av riktlinjerna för multinationella företag och skatteförvaltningar gällande internprissättning, internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering enligt BEPS åtgärdspunkter 8–10 och 13. Dessa ändringar skapar större klarhet och rättslig säkerhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

BEPS – Skatteverkets förtydligande av internprissättning

Av Pär Magnus Wiséen, 12 januari 2016

PwC-skatteradgivning-FormSkatteverket framför i sitt förtydligande att de förändringar som har gjorts i samband med BEPS handlingsplan action 8-10 till OECD:s riktlinjer för internprissättning endast är förtydliganden av armlängdsprincipen. Med detta menar Skatteverket att de nytillkomna ändringarna och tilläggen kan tillämpas retroaktivt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Så påverkas svenska företag av BEPS

Av Pär Magnus Wiséen, 16 december 2015

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här rekommendationerna rent faktiskt påverkar företagen är i dagsläget fortfarande oklart. PwC har tagit fram en rapport som guidar er igenom åtgärdspunkterna, hur dessa förväntas påverka den svenska skattelagstiftningen och inte minst de svenska företagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Guide för internprissättningsregler världen över

Av Pär Magnus Wiséen, 24 november 2015

International_Transfer_Pricing_2015-16I vår senaste upplaga av International Transfer Pricing 2015/16 får du en användarvänlig referensguide som beskriver internprissättningsregler i upp till 100 länder runt om i världen. Boken förklarar bland annat varför det är viktigt för varje koncern att ha en genomtänkt och sammanhållen internprissättningspolicy som kan hantera den föränderliga omvärld som flertalet bolag agerar i.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

Av Pär Magnus Wiséen, 26 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundyDe förändrade riktlinjerna utifrån innehållet i BEPS handlingsplan action 8-10 ger en fördjupad vägledning på en rad viktiga områden inom internprissättningen. Det kanske viktigaste området avser förtydligande om vad OECD anser är den korrekta metoden för hur en transaktion ska beskrivas och prissättas utifrån internprissättningsändamål.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

Av Pär Magnus Wiséen, 22 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Recycle-Symbol-solid_0000_grayEuropeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte av information kring skatteförhandsbesked med gränsöverskridande effekter (inklusive Advance Pricing Agreements "APA:s"). Målet är att bygga upp en central databas för gränsöverskridande skatteförhandsbesked i övervaknings- och delningssyfte.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

Av Pär Magnus Wiséen, 7 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och omkategorisering. Rapportens ledmotiv är att fokusera på det verkliga innehållet (det vill säga det sanna värdeskapandet) till vinstallokeringen som görs i skattehänseenden. Slutrapportens actions 8, 9 och 10 innehåller en ny sexstegsprocess för att analysera riskallokering och rätten till avkasting på immateriella tillgångar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.