Läs artikeln

Nytt förslag om dubbla förfaranden i skattemål och normalt tillgängligt kontrollmaterial

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där ändringar föreslås av reglerna om skattetillägg och skattebrott samt normalt ...

Läs artikeln
Dela