Läs artikeln

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Det finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att ...

Läs artikeln
Dela