Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kristian Gustavson

Kristian Gustavson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svenska och internationella personbeskattningsfrågor, pensioner och socialförsäkring samt regelverket kring ersättningar i finanssektorn.
010-213 33 90
Kristian Gustavson works at PwC’s Stockholm office with Swedish and international personal income taxation issues, pensions and Social Security, as well as regulations relating to remuneration in the financial sector.
+46 10 213 33 90

kristian.gustavson@se.pwc.com

Nygamla regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

Av Kristian Gustavson, 27 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroon.pngRegeringen har nu lämnat sitt förslag till ändrade uppskovsregler. Taket för uppskov slopas och den som köper en billigare bostad kan få ett högre uppskov än i dag.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket föreslår arbetsgivarrapportering på individnivå varje månad

Av Kristian Gustavson, 9 februari 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundySkatteverket har lämnat ett förslag till regeringen om att arbetsgivare från och med beskattningsåret 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. Skatteverket säger att förslaget ska minska osund konkurrens och göra det enklare att göra rätt.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning i Sverige av personaloptioner och aktieprogram som intjänats utomlands strider mot EU-rätten

Av Kristian Gustavson, 5 november 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked som säger att det strider mot den fria rörligheten för arbetstagare inom EU att beskatta EU-medborgare för förmån av personaloptioner och aktieprogram som tjänats in utomlands.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning av personaloptioner intjänade utomlands kan strida mot EU-rätten

Av Kristian Gustavson, 17 mars 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEnligt två förhandsbesked strider det mot den fria rörligheten för arbetstagare inom EU att beskatta EU-medborgare för förmån av personaloptioner som tjänats in utomlands och som utnyttjas när den skattskyldige flyttat till Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Deklarationstips för privatpersoner för inkomståret 2014

Av Kristian Gustavson, 13 mars 2015

PwC-skatteradgivning-FormSenast den 4 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige

Av Kristian Gustavson, 27 februari 2015

PwC-skatteradgivning-asset-managementSkatteverket beskriver i ett nytt ställningstagande när en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skyldig att göra skatteavdrag och har möjligheten att ingå socialavgiftsavtal.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Inget avdrag för negativ ränta på inlåningskonto enligt Skatteverket

Av Kristian Gustavson, 24 februari 2015

PwC-skatteradgivning-Calculator-1-solid_0001_maroonSkatteverket beskriver i ett ställningstagande hur man ser på negativ ränta på inlåningskonto och hur schablonintäkt för investeringssparkonto ska beräknas om statslåneräntan är negativ.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Fastställt att den högre nettolönenivån krävs för att erhålla expertskatt vid nettolöneavtal

Av Kristian Gustavson, 26 november 2014

PwC-skatteradgivning-Calculator-2-solid_0005_orangeHögsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att anställda med nettolöneavtal måste ha en bruttolön per månad som överstiger lönegränsen på 88 800 kronor (2014) också efter att skattelättnad beviljats. Domstolen ändrar kammarrättens dom och kommer till samma slutsats som Forskarskattenämnden.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Investeringssparkonto - ett skatteeffektivt alternativ till privat pensionssparande?

Av Kristian Gustavson, 25 november 2014

PwC-skatteradgivning-asset-managementRegeringen föreslår i budgetpropositionen att det fasta avdraget för privat pensionssparande sänks till från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor för 2015 och aviserar att det helt slopas den 1 januari 2016. Det är därför läge att fundera över olika alternativ för långsiktigt sparande. Från skattesynpunkt är investeringssparkonto intressant.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.