Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Klas Wennerström

Klas Wennerström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med frågor rörande beskattning av pensioner, incitamentsprogram och internationell personbeskattning.
010-213 36 94
Klas Wennerström works at PwC’s tax department in Stockholm with issues relating to taxation of pensions, incentive plans and international personal taxation.
+46 10 213 36 94

klas.wennerstrom@se.pwc.com

Slopat tak för uppskovsavdrag vid försäljning av privatbostad

Av Klas Wennerström, 21 juni 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngRegeringen har idag lämnat förslag på ”22 steg för fler bostäder". Ett av förslagen är att taket för uppskov vid försäljning av bostäder ska slopas helt. Enligt förslaget ska taket slopas för alla försäljningar från och med idag, den 21 juni 2016 fram till 30 juni 2020.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Inga dubbla deklarationer för avkastningsskatt!

Av Klas Wennerström, 26 november 2013

PwC-skatteradgivning-PencilPaper-solid_0001_maroonI och med att Skatteförfandelagen infördes har nya deklarationsperioder införts för bolag med brutna räkenskapsår. Exempelvis ska ett bolag med räkenskaps år 1/7 -30/6 numera lämna deklaration senast den 15 december. När det gäller avkastningsskatt så framgår att avkastningsskatt alltid ska beräknas på kalenderår för bolag som innehar utländska kapitalförsäkringar eller är skattskyldiga till avkastningsskatt för utländska pensionsförsäkringar, m.m.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Handelsbolag får nya regler

Av Klas Wennerström, 26 november 2013

PwC-skatteradgivning-Wireless-Signal-solid_0004_redSvenska handelsbolag och europeisk ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige har i vissa fall saknat regler om beskattningsår. Handelsbolag har inget beskattningsår enligt IL (inkomstskattelagen). Även om svenska handelsbolag inte är skattskyldiga för inkomst, så är ett sådant bolag skattskyldig till avkastningsskatt, fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC lanserar bok om pensioner

Av Klas Wennerström, 29 oktober 2013

PwC-skatteradgivning-tjanstepensionerSom en följd av förändrade pensionsavtal och redovisningsregler har PwC tagit fram en bok som beskriver det svenska pensionssystemet och relaterade redovisnings- och skatteregler. Boken riktar sig till HR-avdelningar och andra personer inom företag som kommer i kontakt med tjänstepensioner.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.