Läs artikeln

Tax matters intervjuar Håkan Bryngelson - mobilklipp från Almedalen

    Lyssna till Håkan Bryngelson, styrelseordförande Almega och vice ordförande Svenskt Näringsliv, om hans reflektioner efter att ha ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

En genomgång av hanteringen av investeringar kan reducera skattekostnaden vid förvärv eller byggprojekt. Frågan är aktuell för alla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterättsnämnden anser att utgifter för grundförstärkningsarbeten får dras av omedelbart

Utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete har bedömts vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart. ...

Läs artikeln