Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

katarina.menzel@pwc.com
Hitta mig på:

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?

Av Katarina Menzel, 3 oktober 2017

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?Den 15 september 2017 gick remisstiden ut för utredningens förslag ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” (SOU 2017:27). Sammanlagt lämnades 84 stycken yttranden, det vill säga många fler än de instanser som fått utredningen skickad till sig. Av yttrandena som har lämnats in går det att utläsa att majoriteten avstyrker förslaget, även om flertalet är noga med att poängtera att varken skatteregler eller fastighetsbildningsåtgärder ska missbrukas för att undgå skatt och att beskattningen bör vara likformig och rättvis. Nedan följer en kort redogörelse av synpunkterna.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paketeringsutredningen – inte redo att skickas ut på remiss

Av Katarina Menzel, 5 april 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSkattesmockan mot fastighetsbolagen skjuts sannolikt på framtiden. Regeringen tänker inte lägga fram något skarpt förslag i höstens budget.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ändrade regler för fastighetsägare – här är förslaget!

Av Katarina Menzel, 30 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngIdag presenterade den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare, vilka föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget innebär bland annat att skattebelastningen vid en paketerad transaktion överensstämmer med en situation där fastigheten säljs direkt – både vad gäller vinstbeskattning och stämpelskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Ändrade skatteregler för fastighetsägare – hur blir förslaget?

Av Katarina Menzel, 9 februari 2017

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngSenast den 31 mars 2017 ska den så kallade paketeringsutredningen lägga fram sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare. Utredaren Christina Eng säger till SvD Näringsliv att utredningens förslag ska försöka motverka skattefördelarna med att sälja paketerade fastigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Utrangering måste avse hela byggnaden för att avdrag ska medges

Av Katarina Menzel, 2 november 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket kom med ett ställningstagande den 31 oktober där man slår fast att avdrag för utrangering av en byggnad medges först när hela byggnaden rivits eller när det på annat sätt står klart att byggnaden inte längre kan användas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Äganderättsklausul tar bort rätt till värdeminskning före tillträdesdag

Av Katarina Menzel, 7 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngEn äganderättsklausul i köpekontraktet innebär att köparen av en näringsfastighet inte erhåller värdeminskningsavdrag för tiden mellan undertecknandet av köpekontraktet och tidpunkten för äganderättens övergång.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Reinhold Lennebo om fastighetsbranschen och skatten

Av Katarina Menzel, 4 juli 2015

 Bild_film_Reinhold_Lennebo_150703

På Business Arena i Almedalen diskuterades vad fastighetsbranschen kan förvänta sig av en ny företagsskatteutredning. Finansminister Magdalena Andersson har under våren flaggat för att ett omarbetat förslag kommer att läggas fram.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Företagsskattekommitténs förslag måste göras om

Av Katarina Menzel, 22 april 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansministern Magdalena Andersson skriver på DI Debatt idag att ingen av de modeller som presenterades av kommittén i juni 2014 bör genomföras utan att de först genomgår en grundlig analys. En ny remittering av det slutliga förslaget är nödvändigt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Av Katarina Menzel, 12 december 2014

PwC-skatteradgivning-board-governanceRegeringen lämnade i går kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Förslaget syftar till att förhindra att tillgångar kan lämna handelsbolagssektorn utan att det blir en uttagsbeskattning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fastighetsfrågor i budgetpropositionen

Av Katarina Menzel, 23 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeI budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen bland annat att en utredning bör tillsättas för att se över förekomsten av fastighetspaketeringar och fastighetsbildningsåtgärder som verktyg för skatteplanering. Regeringen bedömer även att det är lämpligt att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten att övervältra kostnader med anledning av infrastruktursatsningar på fastighetsägare.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.