Läs artikeln

Förslag möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021

Regeringen föreslog i sin höstbudget att införa en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent för investeringar i inventarier. Nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

I höstbudgeten presenterades ett kommande förslag att införa en tillfällig skattereduktion för nya investeringar. Syftet är skapa positiva ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om justerade ränteavdragsbegränsningsregler

Regeringen har överlämnat sitt förslag om justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?

Den 15 september 2017 gick remisstiden ut för utredningens förslag ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” (SOU 2017:27). ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – inte redo att skickas ut på remiss

Skattesmockan mot fastighetsbolagen skjuts sannolikt på framtiden. Regeringen tänker inte lägga fram något skarpt förslag i höstens budget. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade regler för fastighetsägare – här är förslaget!

Idag presenterade den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare, vilka föreslås träda i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade skatteregler för fastighetsägare – hur blir förslaget?

Senast den 31 mars 2017 ska den så kallade paketeringsutredningen lägga fram sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utrangering måste avse hela byggnaden för att avdrag ska medges

Skatteverket kom med ett ställningstagande den 31 oktober där man slår fast att avdrag för utrangering av en byggnad medges först när hela ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Äganderättsklausul tar bort rätt till värdeminskning före tillträdesdag

En äganderättsklausul i köpekontraktet innebär att köparen av en näringsfastighet inte erhåller värdeminskningsavdrag för tiden mellan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reinhold Lennebo om fastighetsbranschen och skatten

  På Business Arena i Almedalen diskuterades vad fastighetsbranschen kan förvänta sig av en ny företagsskatteutredning. Finansminister ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företagsskattekommitténs förslag måste göras om

Finansministern Magdalena Andersson skriver på DI Debatt idag att ingen av de modeller som presenterades av kommittén i juni 2014 bör ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Regeringen lämnade i går kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetsfrågor i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen bland annat att en utredning bör tillsättas för att se över förekomsten av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax matters intervjuar Håkan Bryngelson - mobilklipp från Almedalen

    Lyssna till Håkan Bryngelson, styrelseordförande Almega och vice ordförande Svenskt Näringsliv, om hans reflektioner efter att ha ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

En genomgång av hanteringen av investeringar kan reducera skattekostnaden vid förvärv eller byggprojekt. Frågan är aktuell för alla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterättsnämnden anser att utgifter för grundförstärkningsarbeten får dras av omedelbart

Utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete har bedömts vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart. ...

Läs artikeln
Dela