Läs artikeln

Swedish Tax Newsletter, March 2015

Har du kollegor eller andra i ditt nätverk som är intresserade av de senaste händelserna inom skatteområdet i Sverige men inte kan svenska. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Aktuella skattesatser i alla delar av världen

Med Worldwide Tax Summaries (WWTS) får du detaljerad information om aktuella skattesatser samt hur skatter hanteras i över 150 länder i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Swedish Tax Newsletter, June 2014

Har du kollegor eller andra i ditt nätverk som är intresserade av de senaste händelserna inom skatteområdet i Sverige men inte kan svenska. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Möjlighet till ytterligare avdrag för moms på representation

Kammarrätten i Göteborg har under hösten prövat ett ärende om avdragsrätten för moms på representation. Enligt klaganden var de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Aktuella skattesatser i över 150 länder

I och med den ständigt ökande globaliseringen behöver företag och skatteansvariga detaljerad tillgång till aktuella skattesatser och hur ...

Läs artikeln