Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Julia Shao och Erik Koponen

Julia Shao och Erik Koponen arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk. Erik arbetar med internprissättning och har tidigare arbetat på PwC i Stockholm, Shanghai och Zurich.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Erik: 010-212 64 65, erik.koponen@pwc.com
Julia Shao and Erik Koponen works at PwC’s office in Stockholm and Malmö. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk. Erik works with transfer pricing and has also worked at PwC in Stockholm, Shanghai and Zurich.
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com
Erik: +46 10 212 64 65, erik.koponen@pwc.com

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företag

Av Julia Shao och Erik Koponen, 11 oktober 2017

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företagVärlden förändras i olika avseenden, även Kina och dess roll i världsekonomin. För svenska och västerländska företag i Kina blir det allt viktigare att bli medveten om de regler och trender som formar investeringsklimatet idag och i framtiden. Vilka trender förväntas att förbättra, eller kanske försvåra, investeringsklimatet för utländska företag i Kina? Under 2017 har landet informerat om nya åtgärder bland annat inom skatt i syfte att främja utländska investeringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.