Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

prevander.jonas@pwc.com

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

Av Jonas Prevander, 23 oktober 2018

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschenEn ny lag träder i kraft den 1 januari 2019 vilket medför att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller anläggningsentreprenad istället kan få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Ersättning som en entreprenör betalar till en underentreprenörs anställda utgör lön och kan medföra ansvar att innehålla skatt och betala sociala avgifter.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrott

Av Jonas Prevander, 17 september 2018

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrottDen 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en person lämnar oriktiga uppgifter eller om en person inte fullgör sin anmälningsskyldighet vid till exempel flytt från Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?

Av Jonas Prevander, 11 september 2018

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader finns det nu en möjlighet att lämna en skriftlig begäran om att det ska avgöras.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Av Jonas Prevander, 22 februari 2018

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Av Jonas Prevander, 14 december 2017

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmånTrängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Skatteverket kom nyligen ut med ett ställningstagande i fråga om underlag och metod för förmånsberäkningen. Nedan finner ni en sammanfattning av ställningstagandet.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Automatiskt informationsutbyte rörande skattefrågor

Av Jonas Prevander, 20 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Form.pngRegeringen har lämnat över sitt förslag till riksdagen om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked och prissättningsbesked i gränsöverskridande skattefrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.