Läs artikeln

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

En ny lag träder i kraft den 1 januari 2019 vilket medför att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrott

Den 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Automatiskt informationsutbyte rörande skattefrågor

Regeringen har lämnat över sitt förslag till riksdagen om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked och ...

Läs artikeln
Dela